Vi har tillfälligt fel på Sök i Kunskapsbanken på Rednets startsida. Läs här om hur du kan söka i Kunskapsbanken.

På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Vi söker dig som vill titta på system som på sikt kan ersätta REDY

Händer vid dator

Nästa steg i arbetet med att utveckla digitala verktyg för kretsar och frivilliga är att titta på vilka verktyg som på sikt skulle kunna ersätta REDY. Vi vill gärna ha med dig i arbetet!

På Riksstämman 2019 beslutades att genomföra en satsning på digitalisering för att arbeta smartare, bli synligare och för att underlätta verksamhet och engagemang. Pandemin har även den visat på vikten av att ha digitala verktyg som underlättar verksamhet och engagemang. I linje med nämnda satsning har bland annat nytt intranät (Rednet), nytt rekryteringsverktyg (ReachMee), ny utbildningsportal (Learnster), ökad tillgång till Office 365-paketet (redcross-mejl, Teams med mera) samt nya lokala webbsidor införts.

I planen framåt ligger nu att utveckla de digitala verktygen för kretsar och frivilliga ytterligare, speciellt de gemensamma administrativa stödsystemen och verktygen för kommunikation med och mellan frivilliga och medlemmar. Med start 2021 har därför en särskild satsning för utveckling och införande av en sammanhållen lösning för digitala verktyg för kretsar och frivilliga initierats.

Läs mer om denna satsning i Kunskapsbanken: Digitala verktyg för kretsar och frivilliga -  utveckling. 

Nästa steg är att fastställa en handlingsplan för att styra utvecklingen framåt. Exakt vilka saker som ska prioriteras och i vilken ordning de ska genomföras är inte beslutat. Det kommer finnas möjlighet att bidra till denna handlingsplan. Men redan nu i uppstartsskedet har en del delprojekt påbörjats för att lägga grunden framåt. Ett av dem är förberedelser för att genomföra en konceptstudie för att på sikt ersätta vårt nuvarande verktyg Redy, och här behöver vi hjälp av frivilliga.

Steg ett: Få en robust datagrund på plats

En robust datagrund är utgångspunkten för att arbeta smartare, bli synligare och för att underlätta verksamhet och engagemang. Utan tillförlitlig, uppdaterad och korrekt data om kretsen, vilka individer som är engagerade i kretsen (förtroendevalda, frivilliga, medlemmar, anställda), samt kretsen och/eller rödakorsgruppens verksamheter, är det svårt att bedriva effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Likaså är det en grundförutsättning för införandet och användning av andra smarta verktyg.

Idag har vi ingen sammanhållen lösning för kretsens administration av grunddata, verksamheter och engagerade individer. I verktyget Redy kan idag viss data om kretsen och Mötesplatser/Second-handbutiker administreras, samt medlemskap och uppdrag av typen förtroendevald, förtroendeuppdrag och kretsanställd. I verktyget Frivillig däremot administreras övriga verksamheter och uppdrag av typen frivilligledare och frivillig. Utöver detta gör kretsen rapportering av ekonomi och verksamhet i andra verktyg.

För att förenkla kretsens administration av grunddata, verksamheter och engagerade individer har projektet som ett första steg nu initierat en process för att titta på system som på sikt skulle kunna ersätta verktyget Redy (och eventuellt delar av Frivillig). Inga beslut har fattats, utan detta ska se som en lärandeprocess där vi tittar på vilka verktyg som finns på marknaden för ändamålet, och som eventuellt skulle kunna passa oss. Vilket Redy skulle passa vår tids Röda Korset?

Vill du vara med i uppstartsarbetet kring nytt verktyg för administration av kretsens grunddata och engagerade individer (på sikt ersätta Redy)?

Vi söker dig som skulle vilja titta på system som på sikt skulle kunna ersätta verktyget Redy (och eventuellt delar av Frivillig). Inga beslut har fattats, utan detta ska se som en lärandeprocess där vi tittar på vilka verktyg som finns på marknaden för ändamålet och som skulle kunna passa oss.

Upplägget vi söker kretsar och frivilliga till ser ut så här:

 1. Visning (demo) den 16 april alternativt titta på inspelad version i efterhand. Ett antal leverantörer kommer presentera för oss vad de har att erbjuda. De olika visningarna den 16 april täcker en hel dag. Det går också precis lika bra att titta på en inspelad version i efterhand.
 2. Workshop 22 april klockan 18.00 - 20.00. Här utvärderar vi gemensamt de visningar vi har sett. Innan workshoppen behöver du ha sett inspelningen från visningarna den 16 april, alternativt deltagit vid själva visningen.
 3. Test av det system som väljs för Konceptvalidering. Det är under konceptvalideringen som vi kan logga in själva och testa lösningen. Konceptvalideringen kommer att genomföras någon gång mellan maj och augusti och pågå under cirka 3 veckor, mer exakta datum kommer.

Observera att den lösning vi väljer att testa i en konceptvalidering inte behöver vara den vi väljer att använda långsiktigt.

Anmäl ditt intresse för att delta

Projektledningen kommer utifrån intresseanmälningarna att göra ett urval som representerar kretsars mångfald på bästa sätt. Du får sedan mer information om upplägget och vad vi förväntas göra.

Alla är välkomna att anmäla sitt intresse och vi söker särskilt dig som:

 • Är aktiv i en kretsstyrelse (kanske har du ändrings- eller läsbehörighet i Redy idag?)
 • Är medlemsansvarig i kretsen
 • Är den som brukar göra mycket registerarbete i kretsen
 • Är frivilligledare och exempelvis ser ett behov av register över vilka frivilliga som är aktiva i din verksamhet
 • Är den som brukar lägga in frivilliga och frivilligledare i verktyget Frivillig
 • Är webbredaktör och ansvarig för att uppdatera kretsens verksamheter
 • Är den som brukar gör utskick med mera till kretsens medlemmar
 • Är ansvarig för kretsens second hand-butik
 • Är den som brukar rapportera in data gällande kretsens verksamheter till SRK, samarbetspartners med mera
 • Är bra på att se lösningar som skulle kunna underlätta verksamhet och engagemang
 • Är regionråd och vill kunna ta del av information om flera kretsar och rödakorsgrupper

Har du frågor? Kontakta infoservice!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!