Vi möter allt fler som saknar mat för dagen eller tak över huvudet

Wive Nelson Borg som jobbar som volontär på värmestugan i Malmö. Bilden tagen 2021.

Vi möter människor i utsatta situationer varje dag i hela Sverige. Under pandemin har många kretsar flaggat för att de möter en ökande utsatthet och fler människor som inte har mat för dagen eller tak över huvudet.

Vi har lyft problemet i dialog med flera myndigheter och många kretsar lyfter också löpande det här problemet i dialog med sina hemkommuner. I förra veckan gjorde vår socialrättsliga rådgivare en intervju med TT som i veckan publicerats i flera lokaltidningar där vi uttrycker vår oro över den här utvecklingen.  

- Det finns säkert flera förklaringar till att behoven ökar men vi har under lång tid sett att utsatta grupper fått mindre stöd från det offentliga. Vi upplever också att socialtjänsten i många kommuner blivit mer restriktiv i sina bedömningar av nödbistånd, mer otillgänglig och det ställs högre krav på hjälpsökande, säger Johanna Saunders, socialrättslig rådgivare på Svenska Röda Korset.

Dubbelt så många samtal om utsatthet

Jämfört med perioden maj-december 2019 och maj-december 2020 var det mer än dubbelt så många som ringde till Infoservice för att berätta de inte har tak över huvudet eller mat på bordet. 50 procent fler av dem som kontaktar vår egen vårdförmedling för papperslösa uppger också att de behöver akut stöd för att de exempelvis inte har mat för dagen. Även personal på Röda Korsets center för krigsskadade och torterade upplever att de möter fler människor som har ett akut behov av stöd.  

- Det är en svår situation att som frivillig försöka hjälpa människor som saknar sovplats för natten och mat för dagen. Jag pratar dagligen med både frivilliga och personal som inte vet vart de ska hänvisa människor och har långa dialoger med kommuner – detta mitt under en pandemi, säger Johanna Saunders.

I slutet av april beviljades Röda Korset ytterligare medel från Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF) för att arbeta med människor i särskild utsatthet. Medlen kommer bidra till att möta särskild utsatthet på olika sätt och stödja kretsar att fortsätta utveckla sin viktiga verksamhet.

Intervjun med Johanna Saunders: Fler barnfamiljer söker hjälp under pandemin - TT (omni.se)

Om tak över huvudet, kläder och mat Om Tak över huvudet, kläder och mat – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!