Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Vi kommenterar regeringens rapport om Sveriges ansökan till Nato

Flagga Röda Korset

I maj 2022 ansökte Sverige om medlemskap i Nato, och strax därefter fick Sverige, tillsammans med Finland, status som ”inbjudna länder”. För att anslutningen ska träda i kraft måste samtliga medlemsstater godkänna ansökan, något som fortfarande pågår. Svenska Röda Korset har nu skickat in ett yttrande över regeringens skrivelse om Sveriges ansökan och anslutning till Nato.

Regeringens rapport beskriver Nato som organisation och bakgrunden till Sveriges medlemsansökan. Den innehåller också en analys av möjliga konsekvenser av ett Nato-medlemskap, och ger förslag på ändringar av svensk lag.

Svenska Röda Korsets yttrande innehåller vår ståndpunkt och våra kommentarer på Sveriges Nato-anslutning, däribland:

  • Svenska Röda Korset har inga synpunkter på om Sverige bör gå med i Nato. Samtliga Nato-medlemmar har rödakors- eller rödahalvmåneföreningar som agerar utifrån grundprinciperna.
  • Sverige bibehåller samma skyldigheter under den humanitära rätten, även vid ett Nato-medlemskap.
  • Vi betonar de katastrofala humanitära konsekvenserna som skulle följa om kärnvapen används, och konstaterar att de därmed moraliskt och juridiskt inte går att motivera.
  • Sverige bör ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
  • Sverige bör verka för undantag från placering av kärnvapen på svensk mark.
  • Sverige behöver fortsätta sitt arbete att verka för nedrustning av kärnvapen och att minska riskerna för att kärnvapen används.

Läs hela yttrandet

Att svara på ärenden som det här är en del av vårt påverkansarbete. Här hittar du alla våra remissvar

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!