Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Vi klarar det – tillsammans!

Frivilliga handlar mat

Runt om i Sverige ställer nu många lokala kretsar om sin verksamhet för att kunna bidra i arbetet med Coronakrisen.

Det handlar om att sprida information så att smittan bromsas och se till att de som behöver får hjälp att klara sina vardagsbestyr, men också om att lugna och dämpa oro relaterad till smittspridningen och dess konsekvenser.

Vi ser fler och fler exempel på kretsar som ställer om för att möta behoven. Här är några exempel på vad som händer runtom i landet just nu!

  • Röda Korset i Nora stöttar privatpersoner med att handla mat och gå till apoteket: "Om man är äldre och inte kan handla själv kontaktar man Nora kommun, så slussar de vidare till Röda korset" Till denna verksamhet har nu även ett antal yngre personer anmält sig till Röda Korset, villiga att hjälpa personer i riskgrupperna att få hem varor under isoleringen.

 

  • Röda Korset i Umeå samlar frivilliga till ett nytt volontäruppdrag kopplat till coronavirusets spridning i Sverige. Målet för verksamheten är att hjälpa personer i riskgrupperna. Volontäruppdraget utgör en del av Röda korsets samarbete med Svenska kyrkan och frivilligcentralen. Inom ramen för uppdraget ingår bland annat att hjälpa personer i riskgrupper med att handla, men också att vara samtalskontakter – alltså att via telefon kunna finnas där för personer som är i behov av någon att prata med.

 

  • I Varberg har Röda Korset och Räddningstjänsten Väst har tecknat en överenskommelse om samordning av frivilliga och hjälptelefon med psykologisk första hjälpen.

 

  • I Laholm finns tre rödakorskretsar, dessa har gått samman i arbetet för att hjälpa personer i riskgrupper med att handla och uträtta enklare ärenden. De har även startat en lokal telefonlinje dit oroliga individer kan vända sig för stöd.

 

  • Göteborgs stad har gett Röda Korset uppdraget att samordna volontärinsatserna i kommunen. Den lokala kretsen kommer att upprätta en telefonlinje för att underlätta inflödet av frivilliga engagemang.

 

  • I Hedemora samarbetar Röda Korset med ICA Supermarket i Hedemora. På butikens hemsida finns information om hur privatpersoner i närområdet kan beställa hemkörning av sina varor via Röda Korset.

 

  • Röda Korset, Örebro Stadsmission och Örebro kommun kraftsamlar för att stötta riskgrupper och samlar yngre volontärer då många ordinarie volontärer är över 70 år. Se mer i SVT:s inslag från 19 mars.

 

  • I Lidingö kommun samarbetar Röda Korset med kommunen för att hjälpa äldre att lösa problem med bland annat matinköp.  

 

  • Röda Korset i Skärholmen stärker sitt arbete med information på andra språk. Fredagen den 27 mars finns fyra informatörer från den lokala kretsen och folkhögskolan ute i Skärholmen Centrum. De har med sig information om covid-19 på andra språk som berättar om vikten av att stanna hemma när du har symptom på en förkylning och vad du ska göra och var du ska ringa om du bor i Stockholms län. Våra frivilliga bidrar också till att dämpa människors oro genom att svara på frågor. 
  • I Lund turas erfarna rödakorsvärdar om med att guida och informera besökare på sjukhuset samtidigt som de skolar in nya frivilliga i verksamheten.

 

Har er krets ställt om er verksamhet? Skicka gärna ett mejl till info@redcross.se och berätta!

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!