Vi insåg att vi inte behövde vänta

Karlskrona ordförande Lars Larsson/Flagga Röda Korset

Under 2020 har det hittills bildats ungefär 20 kommunkretsar - och fler är på gång. Karlskrona är en av de som tog steget och gick samman i våras.

Hej Lars Larsson, ordförande i Karlskrona rödakorskrets. Kan du berätta om ert sammangående?

Det har varit svårt att ha kvar kretsar på mindre orter, så mindre kretsar har sedan länge gått samman. Det har varit nödvändigt för att få ihop styrelser. Parallellt har frågan väckts i vårt samverkansråd. Inför Riksstämman gick ombud och ersättare igenom handlingarna och vi förstod att det fanns en möjlighet att Riksstämman skulle besluta om sammangående. Vi insåg att vi inte behövde vänta utan kunde förbereda oss. Så vi bad alla kretsar att ta upp det på Kretsstämmorna 2019. På de mindre orterna hade man förstått att vi kan ha vi kan kvar vår verksamhet och bilda rödakorsgrupper och komma ifrån mycket av det formella arbetet med att bemanna styrelser med kassörer och ordförande och annat - det är ju inte så lätt att hitta.  Alla sju kretsar sa att de ville inleda arbetet, så det fanns ett inriktningsbeslut redan förra året.

Efter Riksstämman ordnade vi ett möte i samverkansrådet. Vi fick mycket bra hjälp från tjänstepersoner. Vi hade inget vanligt möte utan mer ett seminarium, om att vi hellre ska bedriva verksamheter än att arbeta med formaliteter. Vi fick hjälp med ett jättebra upplägg där vi fick jobba igenom frågorna. Det hela slutade med att vi bildade en ganska liten arbetsgrupp som skulle ta fram ett förslag om hur det skulle gå till i detalj o vad det skulle utmynna i. Vi godkände dokumentet någon månad senare. Förslaget var att vi skulle få ihop en styrelse med 7-9 personer som skulle väljas utifrån kompetens, utan tvång att de skulle komma från någon speciell krets. Vi fokuserade på vilka kompetenser vi skulle vi vilja ha med i en styrelse – kanske någon med anknytning till näringsliv? Någon med kontaktnät för sponsring? Lite nytt tänkande! Styrelsearbetet skulle vara strategiskt och långsiktigt. Frivilligledarna skulle jobba rätt så självständigt o ha en plan o budgetpost. Det skulle bildas rödakorsgrupper på de olika orterna.

Hur var det att göra verklighet att planen?

Det som hände efter att samverkansrådet beslutade om planen var att det var mödosamt att få ihop den nya styrelsen. Vi fick gå igång med en liten styrelse. Vi fick tyvärr inte med någon person från de andra kretsarna. Det fanns flera som hade passat bra i styrelsen, men de ville fokusera på att bilda rödakorsgrupper och driva det arbetet. Sedan fattade alla kretsar beslut i februari.

Pandemin har ju inte gjort det lättare. Det är svårt att driva en organisation som har anställda och vi har behövt stänga ner en del verksamhet i och med det. Det här året är därför kanske inte representativt. Vi har ju inte fått testa den nya organisationen ordentligt. Men det är ju viktigt att Svenska Röda Korset inte bidrar till smittspridning.

Kan du berätta om era huvudsakliga verksamheter?

Vi har bland annat Second hand-butik och besöksverksamhet. De flesta tillhör riskgruppen sp de ville inte vara i butiken. Vi har fått säga upp personal på grund av arbetsbrist. Men nu har vi börjat få tillbaka frivilliga. Vi hoppas att vi i samråd med Karlskrona kommun kan börja med besöksverksamhet och att vår Second hand-butik kan vara öppen tre dagar.

Har ni några tips till kretsar som håller på att gå samman eller funderar på det?

Med facit i hand kunde förberedelserna ha sett lite annorlunda ut för att säkerställa kontinuiteten. Det hade varit bra att diskutera i förväg vilka som kunde tänka sig att gå in i en styrelse så att kunskap om alla verksamheterna finns i styrelsen. Det är bra om man tidigt säkerställer det.

 

 

 

 

  

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!