Vi informerar och ger socialt stöd

Lindängen på torget

Informationsinsatserna som nu pågår handlar om att öka trygghet och känsla av samhörighet i områden runt om i Sverige. Vi lyssnar, samtalar och hittar svar ihop.

Tillgång till korrekt information är en fråga om liv och hälsa. Genom att öka tillgången till verifierad och uppdaterad information kring coronaviruset bidrar Röda Korset till att minska desinformation och stilla den oro många känner i dessa tider. 

Vid kriser och katastrofer är vissa grupper mer sårbara än andra. Grupper i befolkningen som redan har en socio-ekonomiskt svag position påverkas oftast mer i en kris än de som har en starkare position. Det bor över en halv miljon människor i Sveriges utsatta områden och människorna som bor i dessa områden har både en större exponering och sårbarhet.

Trångboddheten är större och generationsboende är vanligare, vilket gör att det bland annat är mycket svårt att isolera äldre. Många arbetar i branscher som tidigt drabbades hårt av de åtgärder som införts för att hindra smittspridning, men det är också branscher där man träffar mycket människor och oftare är utan möjlighet att arbeta hemifrån. Ohälsotalen är högre än i övriga befolkningen, medellivslängden skiljer sig, upp till 6 år, mellan olika bostadsområden i våra större städer, vilket påverkar hur allvarligt sjuk man blir av coronaviruset.

Informationsinsatser i Göteborg, Malmö och Stockholm pågår

I Göteborg, på Opaltorget i Tynnered, står den mobila mötesplatsen uppställd. Frivilliga ifrån Göteborgskretsen tillsammans med Stena Fastigheter bemannar mötesplatsen två dagar i veckan. Här ges samlad information på flera språk, exempelvis information om hur du kan skydda dig, vikten av att stanna hemma när du har symptom och hur du kan hantera oro, samt information om Röda Korsets stödtelefon.

I Malmö genomförs informationsinsatser på Lindängen, Sofielund och i Rosengård. På Lindängen har vi tillsammans med boende och lokala samarbetsaktörer samordnat oss kring ett informationstält som hålls öppet dagligen mellan 10.00-16.00. Gatuprataren som står synlig bredvid tältet lyder: ”Har du frågor om corona? Vi hittar svaren tillsammans!” Hit kommer många boende som är oroliga, har funderingar om coronaviruset och som har behov av att prata en liten stund i tider av isolering. På Sevedstorg finns vi också på plats en dag i veckan för att på samma sätt som i Tynnered och Lindängen erbjuda korrekt information och psykosocialt stöd i form av samtal. Vi har även blivit inbjudna till en rad olika föreningar i Rosengård i Malmö för att informera om coronaviruset och hur man kan skydda sig.

Se filmen om informationsinsatsen på Lindängen

I Stockholm pågår liknande informationsinsatser på Skärholmstorget och inom ramen för ordinarie verksamhet på Rödakorshuset i Skärholmen.

Läs mer om informationsinsatsen i Skärholmen

Under drygt två veckor har insatserna i våra tre storstäder nått ca 685 personer. 

Läs mer om hur vi hjälper till i coronakrisens Sverige

Starta en lokal informationsinsats 

Här hittar du information om hur du i din krets kan starta en informationsinsats och bidra med psykosocialt stöd till allmänheten.

Nya verksamheter i coronakrisen

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!