På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Vi har minskat vår klimatpåverkan med 72% 2020

Sammanställning över CO2-utsläpp 2014-2020

Vi har mätt vår klimatpåverkan sedan 2014 och i den beräkningen ingår papper, energi och transporter. Under det här speciella året ser vi en minskning utan like.

År 2017 utgjorde 98% av vår klimatpåverkan flygresor. Vi gjorde det året 4536 flygresor och vårt klimatavtryck var 1611 ton CO2e.

Sedan dess har vi jobbat aktivt med att minska vårt flygande. Vi satte som mål att vi ska minska vår klimatpåverkan med 10% per anställd och år. Vi satsade bland annat med tydligare reseriktlinjer, ökad utbildning och kommunikation kring vårt resmönster samt workshops med enheter som till stor del behöver flyga. Vi tog in en konsult som hjälpte oss att hitta möjligheter till utsläppsminskningar. År 2019 gav detta resultat och vi minskade vår klimatpåverkan med 25% totalt och 28% per anställd.

När pandemin kom så satte det stopp för en stor del av vårt resande. Vi har fått vänja oss vid att arbeta på distans och utföra vårt humanitära arbete i digitala mötesrum. Det har givit positiva resultat gällande vår klimatpåverkan.

År 2020 minskade vi klimatpåverkan per anställd och totalt med 72%! Vi gjorde 683 flygresor och hade ett klimatavtryck på 347 ton CO2e.

Detta innebär att vi har gått från 3,9 ton per anställd till 0,78 ton. Vi ligger alltså mer än väl i linje med vår målsättning.

Nu när vi vet att vi kan fortsätta vårt humanitära arbete utan att flyga till så stor del är det viktigt att vi inte ”går tillbaka till det normala”. Det digitala arbetssättet är här för att stanna och vi blir ständigt bättre på det.

Naturligtvis finns det vissa möten med frivilliga eller internationella kollegor som kan vara av vikt att få göra igen. Inom Sverige har vi tågförbindelser och snart blir det enklare med tåg till Europa.

Flygresandet bör endast göras för de absolut mest nödvändiga resorna och vi får alla fråga oss själva om denna flygresa verkligen är nödvändig, även efter pandemin.

Tillsammans blir vi bättre på att utföra vårt humanitära arbete på ett klimatmedvetet sätt som vi har åtagit oss enligt Hållbarhetspolicyn.

Tack för allt ert tålamod, ert mod och er flexibilitet i det digitala arbetet.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!