Just nu går det inte att boka resor till och från Riksstämman i Karlstad på grund av banarbeten. Ni som ska boka via Tranås resebyrå behöver avvakta till att SJ har släppt biljetterna. Enligt SJ planeras detta ske i slutet av mars. När biljetter går att boka skickas även självbokningslänk ut till er som har valt det alternativet.

Vi har gått samman!

Tjörns Rödakorskrets

Funderar er krets på att gå samman? Tjörns rödakorskrets har gjort en sådan resa och vill gärna hjälpa andra kretsar på vägen.

Hej Gunbritt Patriksson, ordförande i Tjörns rödakorskrets! Hur gick det till när ni gick samman till en gemensam krets?

- Vid kretsstämmorna 2019 beslutade Valla, Åstol-Rönnäng och Klädesholmens rödakorskretsar att vi skulle ingå i Skärhamns rödakorskrets. Efter rekommendation från vårt regionråd gjorde vi så att när alla kretsar var samlade i en krets bytte vi namn till Tjörns rödakorskrets.

Vad har varit utmanande med att gå samman?

- Det var viktigt att välja en engagerad styrelse där alla var jämt representerade och hade anknytning från de förra kretsarna. Det var en utmaning att skapa ett väl fungerande upplägg för ekonomin. En utmaning för oss under 2020 är att vi behöver satsa på att öka medlemsantalet.

Vilka fördelar har ni sett?

- På Tjörn har vi under många år haft ett väl fungerande samverkansråd, som har träffats regelbundet. Vi är ju en ö och en lagom stor kommun. Vi fick två stora flyktingförläggningar under 2014 och framåt. Röda Korset var aktivt och hjälpte till från början tillsammans med Svenska kyrkan. Vi fick verkligen samverka!

- Idag är vi alla under samma paraply. Det ger många vinster! Vi har stort utbyte av varandra, utbyter idéer och erfarenheter och hjälper varandra med gemensamma aktiviteter. Det gynnar våra medlemmar och ger nya möten människor emellan.

Vilka stora verksamheter har ni idag?

- Vi har olika aktiviteter för att bryta isolering och skapa nya möten och sociala kontakter. Vi har pensionärsluncher, kulturella besök, bussutflykter, systuga, allsångs, besöksverksamhet och vi firar gemensamma högtider. För migration och integration har vi läxhjälp, personligt stöd till en del familjer och deltar i kommunens integrationsarbete.

- Röda Korset är väl synligt på vår ö. Vi håller i insamlingar för katastrofer genom att vara med på olika marknader och Tjörn-runt-seglingar med mera.

- Vi planerar Första hjälpen kurser under våren 2020. Under årets som gått har vi gjort klart vår krisberedskapsplan och har nu påbörjat samverka med Tjörns kommun, Räddningstjänsten, POSOM-gruppen och Frivilliga resursgruppen (FRG).

Mer om Tjärns rödakorskrets och kontaktuppgifter för att få veta mer om erfarenheterna av att gå samman finns på hemsidan för Tjörns rödakorskrets.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!