På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Vi ger mer stöd till översvämningsdrabbade länder

Volontär bär barn genom översvämning, Kartoum Sudan, september 2020.

Flera länder har drabbats extra hårt av översvämningar under 2020. Nu ger vi extra stöd till Sudan, Sydsudan och Vietnam, och även till det globala arbetet mot Covid-19.

Under 2020 har våra verksamheter och vår personal prövats och anpassats mer än vanligt på grund av Covid-19. Många av våra internationella insatser har, tack vare nya distansmetoder för att ge tekniskt stöd, kunnat genomföras som planerat. Andra insatser har på grund av handelshinder inte oväntat fått problem i implementeringstakten. Detta har samtidigt öppnat en möjlighet för oss att i slutet av 2020 omfördela så kallade egna medel, alltså pengar som vi tillsammans samlat in i Sverige, till flera pågående katastrofinsatser som fortfarande är i stort behov av pengar.

De katastrofrelaterade appeller och tjänster som vi på Svenska Röda Korset nu stöttar:

  • 2,5 miljoner kronor till den Globala Covid-19 appellen där vi avser att bidra till vaccinationer, något vi ju planerar att vara engagerade i här i Sverige under våren.
  • 2 miljoner kronor till översvämningsdrabbade i Sudan. Detta är en insats som  vi stöttat redan under 2019, men där situationen förvärrats under 2020. Under hösten har Sudan också tagit emot flyktingar från den väpnade konflikten som pågår i Etiopien.
  • 2 miljoner kronor till översvämningsdrabbade i Sydsudan, ett av världens mest sårbara stater med en relativt ny rödakorsförening.
  • 1 miljon kronor till Vietnam, som drabbats av den värsta översvämningen på 40 år.
  • 1,5 miljoner kronor för att täcka kostnader för delegater/personal som vi sekonderat till Internationella rödakorskommittéen (ICRC)

Vår insamling kommer vara minst lika viktig nästa år, då behovet av vår hjälp i kris- och katastrofinsatser tyvärr ökar. Men nu säger vi tack för allt fantastiskt insamlingsarbete under detta år! 

Läs mer om vårt arbete i Sudan, Sydsudan, Vietnam och alla andra länder vi arbetar i på rodakorset.se

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!