På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Vi bidrar till jämställdhet i hela rörelsen

Glow red

Jämställd representation spelar roll. För fyra år sedan formades GLOW Red, det globala nätverket för kvinnliga ledare i Rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Det är ett initiativ som verkar för en stabil och hållbar utveckling för att uppnå jämställdhet bland de som håller ledande positioner inom den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Svenska Röda Korset har spelat en viktig roll i GLOW Red sedan starten och nu släpps en rapport av ett oberoende forskarteam som utvärderar resultaten av nätverkets arbete.

Nätverket har två tydliga målsättningar, (1) att nå en mer   jämställd representation i Federationens styrelse, och (2) att stötta framtida kvinnliga ledare och bredda den resursbasen. För att nå dessa målsättningar har nätverket bland annat skrivit två resolutioner om ökat stöd till kvinnliga ledare som antagits vid rörelsens högsta beslutande organ (Generalförsamlingen den Internationella konferensen). GLOW Red har också skapat en arbetsgrupp för att säkerställa att nationella föreningar följer upp vad de åtagit sig i resolutionerna. 92% av de nationella föreningar som rapporterade till GLOW Red om sina satsningar på ökat kvinnligt ledarskap kunde visa på konkreta åtgärder för att förverkliga sina åtaganden.

Här är ett urval av nätverkets framgångar som konstateras i utvärderingen:

  • 38% av de kvinnor som valdes in i Federationens styrelse 2019 hade deltagit i den styrelseledarkurs som GLOW Red anordnade innan valet.
  • Av de GLOW Red-medlemmar som svarat på utvärderingens enkät tyckte 83 % att nätverkets aktiviteter bidragit till ett större självförtroende, 83% svarade också att aktiviteterna lett till att de fått djupare lärdomar och kompetens om ledarskap.

  • GLOW Red var tidiga att lyfta förslaget om kvotering till Federationens styrelse, som innebär att minst två av de fem styrelseledamöterna i varje region måste vara kvinnor, och två måste vara män. Detta förslag röstades igenom 2019 och träder i kraft i valet till styrelsen i år.

  • GLOW Red porträtterar över 100 inspirerande kvinnor inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen på webbplatsen glowred.org .

Läs hela utvärderingen här (på engelska).

 

Det finns mycket kvar att göra

Förändring tar tid och den behöver ske även på nationell nivå om den skall vara hållbar. Det handlar om att minska strukturella och kulturella hinder för kvinnor att anta högre ledande positioner. Den senaste statistiska rapporten från Federationen ”Everyone Counts April 2022 issue, IFRC” visar att medan ca 53% av alla frivilliga i nationella föreningar är kvinnor är andelen generalsekreterare som är kvinnor fortfarande bara 29% och ordföranden 23%.

GLOW Red fortsätter att arbeta med nätverksträffar, utbildningar, coachning och mentorskap för att ge stöd åt kvinnliga ledare och framtida ledare i rörelsen, och bedriver påverkansarbete för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för kvinnor inom rörelsen. Läs mer om arbetet här.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!