Vi agerade på många kriser under 2022

2022 års inrapporterade krisinsatser med hjälp av en av våra Tjänstepersoner i beredskap (TiB), Lotta Wannholm.

Vi summerar 2022 års inrapporterade krisinsatser med hjälp av en av våra Tjänstepersoner i beredskap (TiB), Lotta Wannholm.

Berätta Lotta, vad har kretsarna gjort för krisinsatser under 2022?  

Den allra största krisinsatsen under 2022 är såklart Ukraina och alla fina insatser som gjorts relaterat till det. Utöver detta har kretsar även agerat på flera lokala kriser. Vid flertalet tillfällen har kretsar agerat vid våldsdåd (så som skjutningar och sprängningar) och vid en del bränder. Kretsar har även funnits på plats redan innan krisen inträffar, exempelvis så hade kretsen en första hjälpen-beredskap i Almedalen när knivdådet inträffade och kunde snabbt påbörja livräddade åtgärder. Vi ser även att kretsar flera gånger är på tårna och vill agera vid kriser – det är roligt och visar på den förflyttning vi som organisation har gjort!  

Vad är det vanligaste kretsarna gör?  

Förutom alla många och fina Ukrainainsatser är det vanligaste är att kretsarna bidrar med krisstöd och trygghetsskapande åtgärder vid olika typer av kriser. Kretsarna gör detta genom att finnas på plats och ute i samhället för att främja lugn och trygghet, här kan ni läsa mer om hur vi agerade vid skjutningarna i Södertälje i höstas. Vid bränder har kretsar, förutom krisstöd, även erbjudit de drabbade att materiellt stöd från secondhandbutikerna så som exempelvis kläder eller husgeråd.  

Har du några tips till kretsar som vill agera vid kriser?  

Ring TiB när ni gör en krisinsats, vi finns för att hjälpa er att kunna agera! Vi kan hjälpa till med kontakter, bolla upplägg för krisinsatsen, tillsammans fundera på säkerheten vid en insats. Ring oss!  

Vi ser även att kretsar många gånger har kontaktat kommunen, men att kommunen inte upplever att Röda Korset behövs. Dock är det viktigt att själv gå ut och titta och se efter hur läget är – vi och kommunen har kanske har olika syn på när vår hjälp och trygghet behövs. Vi är en självständig aktör kan agera på egen hand om vi ser ett behov. Kontakta oss TiB:ar så hjälps vi åt!    

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!