Verksamhet med mobila mötescykeln i Tynnered

Mobil mötesplats i Tynnered

I Tynnered i Göteborg finns frivilliga på plats i området två dagar i veckan och erbjuder samtalsstöd, fika och informationsspridning om Coronapandemin.

Insatsen, som drivs av Göteborgskretsen i nära samverkan med tjänsteorganisationen, syftar till att möjliggöra möten utomhus för människor som upplever ökad isolering och oro med anledning av coronapandemin. Insatsen bedrevs tidigare med hjälp av en av de mobila mötesplatserna (skåpbil) och fokuserade mycket på informationsspridning. Inför sommaren söktes finansiering från Göteborgs Stad, och en lådcykel köptes då in för att kunna fortsätta med verksamheten, men med ett ökat fokus på att vara ett socialt sammanhang. Nu kan frivilliga cykla runt i området, och verksamheten blir både mer hållbar och anpassad till nuvarande behov.   

I socioekonomiskt utsatta områden där trångboddhet och generationsboenden är vanligt förekommande kan det vara svårt att ha sociala kontakter på ett tryggt sätt, och i Tynnered upplever många ökad oro och ensamhet. Frivilliga finns på plats i mötesplatsen och samtalar om oron och blir ett positivt sammanhang, med aktiviteter som fungerar under pandemin. I cykeln finns leksaker för barn och pallar som kan möbleras ut på lägenhetsgårdar, parker eller torg.  Frivilliga stimulerar till lek och samtal, givetvis utifrån rådande rekommendationer om social distansering.

Jean är en av de frivilliga som bemannar mötesplatsen flera dagar i veckan, och hon serverar fika och samtalar med människor som rör sig i området. Många personer är återkommande och hon känner väl till dem, exempelvis en grupp äldre kvinnor som bor grannar kommer ofta ut ofta och umgås i verksamheten. Den mobila mötesplatsen blir ett sätt för dem att hålla kontakten och bibehålla sitt sociala sammanhang när många andra verksamheter och mötesplatser i området ställts in.

Vill du läsa mer om hur Röda Korset jobbar i socioekonomiskt utsatta områden?

Läs om arbetet för socialt hållbara städer här.

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!