Verksamhet med fokus på ofrivillig ensamhet – en inspirationskarta

Inspirationskarta - ett axplock av kretsarnas hälsofrämjande idéer som lindrar ofrivillig ensamhet runt om i landet.

Röda Korset arbetar för att stödja lokala kretsar i deras arbete med att utveckla besöksverksamhet kring ofrivillig ensamhet.

Detta sker bland annat genom att bjuda in frivilligledare/frivilliga till digitala och fysiska nätverksträffar som möjliggör för erfarenhetsutbyte och inspiration. Inspirationskartan lyfter fram ett axplock av lokala kretsar som arbetar framgångsrikt med målgruppen ofrivilligt ensamma.

I kalendarium finns information om kommande nätverksträffar. Dessa kommer att fokusera på teman som ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa samt att möta människor med demensliknande beteenden.

Här i Kunskapsbanken finns stöd och information om att driva besök hos äldre eller ofrivilligt ensamma.
Du välkommen att anmäla dig till en fysisk nätverksträff den 24 maj 2023 i Röda Kors lokaler i Växjö (via kalendarium).

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!