Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Vårt bidrag till kris och katastrofinsatser 2022

Under 2022 fortsatte Svenska Röda Korset att bidra starkt till rörelsens katastrofinsatser, både med fler utsända experter och med mer pengar än de senaste åren.

Kriget i Ukraina ledde till stort lidande inom och utom landet, bland annat till den största flyktingvåg vi sett i Europa sedan andra världskriget. Tack vare generösa bidrag, inte minst från privatpersoner och företag, kunde Svenska Röda Korset bistå med både pengar och insatspersonal till Ukraina och till närområdet. Vi bidrog med delegater inom exempelvis operativ ledning, inom vatten och sanitet och delegater med kunskap om dialog med de drabbade, för att se till att insatserna var relevanta och inkluderande. Vi skickade personal framförallt till Ukraina men även till Polen, Ungern, Rumänien och Moldavien samt började bygga upp egen närvaro i Ukraina, tillsammans med Ukrainska Röda Korset och andra partners. Vi har även förmedlat stöd genom företag som till exempel Volvo som bidragit med transporter. 

En annan stor katastrof i världen under året, som delvis också påverkats negativt på grund av kriget i Ukraina, är matbristen eller hungern. Under året drabbades många länder, bland annat på stora delar av den afrikanska kontinenten, men också länder som exempelvis Afghanistan, Haiti, Jemen av svår matbrist. Flera orsaker som hänger ihop har bidragit till att hungern nu ökar; konflikter, klimatförändringar, covid-effekter på människor och marknader och stora kostnadsökningar. I Afrika har Svenska Röda Korsets internationella ledning engagerat sig djupt även för att både samverka med och påverka olika aktörer i regionen i syfte att hitta både svar på den akuta krisen men också mer långsiktigt för att utvecklingen åter ska gå mer i riktning mot FNs hållbarhetsmål och då specifikt målet att utrota hunger år 2030.

Klimatförändringarna fortsatte att ge avtryck på antalet katastrofer och deras storlek. Översvämningen, med klara kopplingar till effekterna av klimatförändringar, i Pakistan drabbade miljontals människor i stora delar av landet i en omfattning som aldrig tidigare registrerats. Svenska Röda Korset bidrog med både insatspersonal och pengar, det senare också med stöd av både kretsinsamling och genom olika företagspartners. Svenska Röda Korsets årliga stöd till IFRCs katastrofpott DREF användes till ett stort antal små och medelstora katastrofinsatser runt världen.

Vi bidrog också till stöd till IFRCs katastrofappeller, bland annat till kriserna som nämnts men också till svåra katastrofer som fått mindre nyhetsspridning. Exempel är att vårt stöd bidragit till att rädda migrerande människor från drunkning i Medelhavet, till människor som flyr i båda riktningar från Centralamerika till USA, ofta med stora risker för både skador och våld. Vi bistod också i att stävja Ebola i Uganda, och till att minska effekterna av ett kolerautbrott i Syrien.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!