På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Det här har vi gjort hittills i coronakrisen

Matkassar i bil. Volontärer från Röda Korset.

Nu börjar vi på allvar se resultaten av det enormt fina arbete som gjorts, både med omställning och uppstart av nya insatser, för att möta humanitära behov under coronakrisen.

Här får du en överblick över våra samlade insatser fram till den 15 augusti, om än inte heltäckande då alla insatser inte är inrapporterade. I slutet på september kommer en mer omfattande rapport över våra coronainsatser.

Våra lokala insatser  

 • Vi har haft coronainsatser i 197 kommuner 
 • 328 kretsar har hittills rapporterat att de ställt om eller startat ny verksamhet under coronakrisen
 • 6100 personer har hittills anmält intresse för att bli volontär i kretsaktiviteter
 • 48 kretsar har samordnat frivilliga till annan aktör
 • 16 kretsar har tillverkat skyddsutrustning
 • 77 kretsar har erbjudit matleveranser (siffran är endast för egen regi och alltså inte där vi ingår i samordning/samarbete)
 • 38 kretsar har utfört andra ärenden åt isolerade
 • 51 kretsar har erbjudit samtalsstöd
 • 48 kretsar har haft informationsspridning om coronaviruset
 • Vid 68 000 tillfällen har vi kunnat erbjuda hjälp till någon som behövt stöd. (gäller kretsars lokala verksamheter och tjänsteledda verksamheter)

Siffrorna ovan baseras på de 386 kretsar som hittills rapporterar in sin verksamhet genom enkäten vi skickar ut veckovis.

Exempel på nystartade lokala verksamheter

 • Mat och medicindistribution till riskgrupper
 • Andra ärenden åt isolerade (ex lånat böcker, rastat hundar)
 • Tillverka skyddsutrustning
 • Informationsspridning om coronaviruset
 • Krisstöd/samtalsstöd/psykologisk första hjälpen till personer som önskar prata om rådande situation och/eller till riskgrupper/isolerade
 • Samordning av frivilliga till annan aktör

Exempel på omställda lokala verksamheter

 • Anhörigstöd via telefon
 • Språkträning digitalt och via telefon eller promenader utomhus
 • Stöd till äldre och isolerade: telefonsamtal, promenader, fika utomhus, lämnat blommor till äldreboenden

Mat- och medicinleverans till riskgrupper (uppdrag från MSB)

 • Vi har levererat mat och mediciner i totalt 100 kommuner (tillsammans med Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Sveriges Stadsmissioner och Svenska Kyrkan)
 • Den 14 augusti levererade vi i 91 kommuner, Röda Korset är koordinerande organisation i 26 av dessa 91 (Svenska kyrkan i flertalet övriga)
 • 18456 leveranser har genomförts (*siffrorna baseras på rapportering som inkommit från 83 av 290 kommuner)
 • 4394 av leveranserna bestod av både mat och medicin
 • 13107 av leveranserna bestod av enbart mat
 • 955 av leveranserna bestod av enbart medicin
 • 6205 av leveranserna har utförsts där Röda Korset är koordinerande organisation

Medmänsklighet i sjukvården

 • Rödakorsvärdar har bemannat vid sex sjukhus: Örebro, SUS Lund, Östra sjukhuset Göteborg, Helsingborgs lasarett, Centrallasarettet i Växjö och SUS Malmö. 
 • Vi har mött 3605 personer med psykosocialt stöd och vägledning

Trygga mötesplatser och informationsinsatser i socioekonomiskt utsatta områden

 • 16 insatser i 11 områden har nått 8540 personer
 • Vi har samarbetat med Sopköket och Foodora som bistått med lunch
 • Vi har samarbetat med ICA med distribution av upp till 200 matkassar varje vecka till barnfamiljer i särskild utsatthet (Södertälje)

Stödtelefon under coronakrisen

 • 1600 samtal
 • Cirka 30 frivilliga bemannar stödtelefonen som är öppen fem dagar/vecka
 • 400 timmar samtalsstöd
 • Samtal handlar framförallt om fysisk isolering, oro för smittspridning och oro för sina anhöriga i riskgrupp
 • Därutöver har Infoservice hanterat 1561 ärenden kopplat till corona

Förmedling av skyddsutrustning från företag till sjukvården (enligt uppdrag och överenskommelse med Socialstyrelsen)

 • Vi har mottagit och levererat sjukvårdsprodukter till ett värde av närmare 3 miljoner kronor
 • Exempel på skyddsutrustning: munskydd, skyddsdräkter, handskar, handsprit och visir
 • Exempel på mottagare: Akademiska sjukhuset i Uppsala och Migrationsverket
 • 60 företagsdonationer och 38 förmedlade leveranser

Vårdförmedlingen

 • Utökade telefontider hos vårdförmedlingen
 • Ca 70% fler ärenden från mars till och med juli, jämfört med samma period 2019
 • Nya patientgrupper, till exempel personer som vistats i Sverige på turistvisum och som på grund av inställda resor och stängda gränser inte kan återvända hem.

Stöd från företag

 • Företag har bidragit med både företagsvolontärer, pengar, varor och tjänster som har stöttat våra insatser
 • Exempel på företag som engagerat sig: ICA, Apotek Hjärtat, IKEA, Bring, Hertz, Ramboll, Volvo AB, Volvo Cars, TetraPak, Coca Cola, Nestlé, E.ON, H&M, Procter & Gamble, Electrolux, Atlas Copco,
  Adlibris, Carlsberg, Wallenius.

Kommunikation och media

 • Mycket stort mediagenomslag
 • Över 2800 artiklar i media som nämnt Röda Korset under mars-april
 • Ca 40% fler besök på rodakorset.se jämfört med samma period förra året
 • Stort engagemang på facebook och instagram

Internationella coronainsatser

 • Rödakorsrörelsen har samlat in 1,8 miljarder svenska kronor till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens Globala COVID-19 Katastrofappell (4,3 miljarder svenska kronor efterfrågas)
 • Svenska Röda Korset har samlat in 13 miljoner svenska kronor
 • Svenska Röda Korset stöder många insatser inom ramen för appellen, bland annat i Nordkorea, Bangladesh, Libanon, Liberia, Afghanistan

158 av 192 Nationella Föreningar har varit aktiva inom främst:

 • Hälsa, vatten och hygien
 • Riskkommunikation och samhällsengagemang
 • Institutionell beredskap

Exempel på digital omställning i hela organisationen

 • Digitala kurser och nätverksträffar
 • Digital migrationsrådgivning
 • Möjlighet till digitala vårdmöten med patienter på RKC (Röda Korsets behandlingscenter för krigskadade och torterade)
 • Digitala möten inom efterforskning och familjeåterförening
 • Ungdomsförbundets läxhjälp online och Jourhavande kompis har utökat sin verksamhet
 • Second hand-butiker säljer via Tradera

Löpande statistik och karta över våra gemensamma insatser

I denna karta och statistikbild kan du löpande se uppdaterad statistik över våra insatser. Den statistik som visas baseras på det som rapporteras in via enkäter, så alla insatser är inte med.

Statistikbilden fungerar bäst i dator/läsplatta.

Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!