På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Läs rapporten om vad vi gjort under coronakrisen

Det här har vi gjort hittills i coronakrisen

Matkassar i bil. Volontärer från Röda Korset.

Här ser vi en sammanställning av det enormt fina arbete som gjorts, både med omställning och uppstart av nya insatser, för att möta humanitära behov under coronakrisen.

Här får du en överblick över våra samlade insatser fram till och med december, om än inte heltäckande då alla insatser inte är inrapporterade. 

Våra lokala insatser  

 • Vi har haft coronainsatser i 252 kommuner
 • 403 kretsar har hittills rapporterat att de under minst en vecka, ställt om eller startat ny verksamhet under coronakrisen
 • 7374 personer har hittills anmält intresse för att bli volontär i kretsaktiviteter
 • 61 kretsar har samordnat frivilliga till annan aktör
 • 19 kretsar har tillverkat skyddsutrustning
 • 96 kretsar har erbjudit matleveranser (siffran är endast för egen regi och alltså inte där vi ingår i samordning/samarbete)
 • 56 kretsar har utfört andra ärenden åt isolerade
 • 64 kretsar har erbjudit samtalsstöd
 • 68 kretsar har haft informationsspridning om coronaviruset
 • Omkring 410 000 tillfällen har kretsar kunnat erbjuda hjälp till någon som behövt stöd, en eller flera gånger*

Siffrorna ovan baseras på de 514 kretsar som hittills rapporterar in sin verksamhet genom enkäten vi skickar ut veckovis.

*Vi använder oss av statistiska säkra metoder där en först räknar ut ett medeltal baserat på det som rapporterats in. Sen använder en sig av konfidensintervall som med 95% signifikans räknar ut en sannolikhet på minst antal nådda totalt och högsta antal nådda. Ju närmre mitten av intervallet som räknats ut desto närmre kommer vi den sannolika siffran för antalet nådda totalt. Det här är en metod som vanligen förekommer vid den här typen av rapporteringar.

Exempel på nystartade lokala verksamheter

 • Mat och medicindistribution till riskgrupper
 • Andra ärenden åt isolerade (ex lånat böcker, rastat hundar)
 • Tillverka skyddsutrustning
 • Informationsspridning om coronaviruset
 • Krisstöd/samtalsstöd/psykologisk första hjälpen till personer som önskar prata om rådande situation och/eller till riskgrupper/isolerade
 • Samordning av frivilliga till annan aktör
 • Körsång utomhus utanför äldreboende där körsångarna delvis är äldre själva

Exempel på omställda lokala verksamheter

 • Anhörigstöd via telefon
 • Språkträning digitalt och via telefon eller promenader utomhus
 • Stöd till äldre och isolerade: telefonsamtal, promenader, fika utomhus, lämnat blommor till äldreboenden
 • Digital prata svenska 

Mat- och medicinleverans till riskgrupper (uppdrag från MSB)

Uppdraget avslutades den 31 oktober. Därefter är det upp till kommunen att bedöma om verksamheten ska fortsätta, och om den ska genomföras ihop med frivilligorganisationer.

 • Vi har tillsammans med Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Sveriges Stadsmissioner och Svenska Kyrkan levererat stöd till 100 kommuner.
 • Röda Korset har varit koordinerande organisation i 26 kommuner.
 • 34844 leveranser har genomförts inom MSB-uppdraget tillsammans med våra samarbetsorganisationer
 • 10602 av leveranserna bestod av både mat och medicin
 • 22597 av leveranserna bestod av enbart mat
 • 1645 av leveranserna bestod av enbart medicin
 • 24577 av leveranserna har utförts i kommuner där Röda Korset är koordinerande organisation

Medmänsklighet i sjukvården

 • Rödakorsvärdar har bemannat vid sex sjukhus: Örebro, SUS Lund, Östra sjukhuset Göteborg, Helsingborgs lasarett, Centrallasarettet i Växjö och SUS Malmö. 
 • Vi har mött 3605 personer med psykosocialt stöd och vägledning

Trygga mötesplatser och informationsinsatser i socioekonomiskt utsatta områden 

 • 21 insatser i 14 områden har nått 18454 personer
 • Vi har samarbetat med Sopköket, Foodora och Electrolux Food Foundation som bistått med lunch
 • Vi har samarbetat med ICA med distribution av upp till 200 matkassar varje vecka till barnfamiljer i särskild utsatthet (Södertälje)
 • Vi har samarbetar med P&G med distribution av hygienartiklar till människor i särskild utsatthet (Södertälje, Skärholmen, Helsingborg och Malmö)
 • Vi har samarbetat med Adlibris och distribuerat böcker och pedagogiska material på våra mobila mötesplatser (Södertälje)
 • Vi har samarbetat med L´Oreal Sverige och distribuerat handsprit till kretsar och mötesplatser.
 • Konceptet för mobil mötesplats har sadlats om till kvartersfika (Tynnered)
 • Stärk samverkan med bland annat Stena Fastigheter och Svenska Kyrkan (Tynnered)
 • Ytterligare anpassningar av insatser, verksamheter och aktiviteter för att arbeta i linje med rådande restriktioner
 • Fokus på att erbjuda trygghetsskapande sociala mötesplatser i våra områden
 • Fokus på glädje i det offentliga rummet (Lindängen)

Stödtelefon under coronakrisen (nu stängd)

 • 2000 samtal
 • Totalt bemannade 46 frivilliga stödtelefonen som var öppen fem dagar/vecka
 • 419 timmar samtalsstöd
 • Samtal handlar framförallt om fysisk isolering, oro för smittspridning och oro för sina anhöriga i riskgrupp
 • Därutöver har Infoservice hanterat 1730 ärenden kopplat till corona 

Förmedling av skyddsutrustning från företag till sjukvården (enligt uppdrag och överenskommelse med Socialstyrelsen)

 • Vi har mottagit och levererat sjukvårdsprodukter till ett värde av närmare 3 miljoner kronor
 • Exempel på skyddsutrustning: munskydd, skyddsdräkter, handskar, handsprit och visir
 • Exempel på mottagare: Akademiska sjukhuset i Uppsala och Migrationsverket
 • 60 företagsdonationer och 38 förmedlade leveranser

Vårdförmedlingen

 • Utökade telefontider hos vårdförmedlingen
 • Ca 70% fler ärenden från mars till och med juli, jämfört med samma period 2019
 • Nya patientgrupper, till exempel personer som vistats i Sverige på turistvisum och som på grund av inställda resor och stängda gränser inte kan återvända hem.

Stöd från företag

 • Företag har bidragit med både företagsvolontärer, pengar, varor och tjänster som har stöttat våra insatser
 • Exempel på företag som engagerat sig: ICA, Apotek Hjärtat, IKEA, Bring, Hertz, Ramboll, AB Volvo, Volvo Cars, TetraPak, Coca-Cola, Nestlé, E.ON, H&M, P&G, Electrolux, Atlas Copco, Adlibris, Ramlösa, Wallenius, L´Oreal Sverige.

Kommunikation och media

 • Mycket stort mediagenomslag
 • Över 2800 artiklar i media som nämnt Röda Korset under mars-april
 • Ca 40% fler besök på rodakorset.se jämfört med samma period förra året. 250.000 besök som rör Corona.
 • Stort engagemang på facebook och instagram och Linkedin.

Internationella coronainsatser

 • Rödakorsrörelsen har samlat in 2,5 miljarder svenska kronor till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens Globala COVID-19 Katastrofappell (4,3 miljarder svenska kronor efterfrågas)
 • Svenska Röda Korset har samlat in 15,5 miljoner svenska kronor
 • Svenska Röda Korset stöder många insatser inom ramen för appellen, bland annat stöd globalt och i länder som Nordkorea, Bangladesh, Libanon, Liberia, Afghanistan

157 av 192 Nationella Föreningar har varit aktiva inom främst:

 • Hälsa, vatten och hygien
 • Riskkommunikation och samhällsengagemang
 • Institutionell beredskap

Exempel på digital omställning i hela organisationen

 • Digitala kurser och nätverksträffar
 • Digitala verksamheter till exempel Digital prata svenska 
 • Digital migrationsrådgivning
 • Möjlighet till digitala vårdmöten med patienter på RKC (Röda Korsets behandlingscenter för krigskadade och torterade)
 • Anhörigstöd online
 • Digitala möten inom efterforskning och familjeåterförening
 • Ungdomsförbundets läxhjälp online och Jourhavande kompis har utökat sin verksamhet
 • Second hand-butiker säljer via Tradera

Läs rapporten om vad vi gjort under coronakrisen

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!