Tillgång till rätt information - en fråga om liv och hälsa

Information om corona i Skärholmen

Frivilliga från beredskapsgruppen i Skärholmens krets och folkhögskolan samtalar med boende och delar ut information på torget i Skärholmen på olika språk.

Det handlar bland annat om att informera om vikten av att stanna hemma när du har symptom på en förkylning, vad du ska göra då och var du kan ringa om du bor i Stockholms län.

Farouk Hamzaoui, verksamhetsutvecklare inom Röda Korsets program för socialt hållbara städer, Skärholmen, träffade de frivilliga på plats den första dagen de var på torget:

- Det är tydligt att vår närvaro är mycket uppskattad. Det är många som kommer fram och vill prata och ställa frågor. Många efterfrågar information om att förhindra smittan på andra språk än svenska, men också om information om var man kan vända sig om man visar symptom och behöver kontakta vården.  Våra frivilliga från beredskapsgruppen som själva är flerspråkiga har med sig informationsblad på ett tiotal olika språk som de delar ut. Jag tror att vår närvaro där på torget ger trygghet och stärker känslan av samhörighet. Tillsammans gör vi allt vi kan för att minimera spridningen av Coronaviruset.

Ser ni lokala behov av mer information och psykosocialt stöd nu i coronatider?
Här i Kunskapsbanken finns stöd och råd. 

Läs mer om hur vi hjälper till i coronakrisen lokalt och nationellt här.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!