Var med och stärk skyddsperspektivet på boenden för asylsökande

Mötesplats Spenshult 2022

Är din krets intresserad av att delta i arbetet och stärka skyddsperspektivet?

Hur värnar vi de grundläggande rättigheterna på boenden för asylsökande som kommer till Sverige? Hur ser förhållandena ut och hur kan vi som oberoende aktör uppmärksamma brister och vid behov ge rekommendationer på förbättringsområden?

Som ett led i Svenska Röda Korsets arbete med skyddsfrågor kommer vi under hösten att få förstärkning i form av en verksamhetsutvecklare med fokus på skyddsfrågor på boenden för asylsökande.

Tjänsten kommer att tillsammans med kollegor (tjänstemän, kretsar och frivilliga) ansvara för att ta fram och utveckla en modell i form av en skyddsfunktion som innebär att Svenska Röda Korset har en bättre möjlighet att agera som en oberoende aktör vid alla typer av boenden för flyktingar (akut- och evakueringsboenden samt anläggningsboenden). 

Modellen och skyddsfunktionen har som syfte att säkerställa ett värdigt, tryggt och säkert boende med målgruppen i centrum och bidrar till att säkra skyddsperspektivet på de olika boendena. En del i modellen är att ta vidare de observationer som görs på boenden för uppföljning med myndigheter på lokal och nationell nivå.   

Vi söker nu kontakt och samarbete med kretsar och frivilliga som är intresserade av att delta i detta arbete och som gärna redan idag har pågående verksamheter på boenden.

Rekrytering av tjänsten pågår och vi hoppas att ha person på plats i september för omedelbar uppstart. Tillsvidare får ni gärna kontakta Karin Ödquist Drackner, tematisk rådgivare på enheten skydd och efterforskning, för frågor och intresseanmälan: karin.odquist.drackner@redcross.se

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!