Var med och påverka - på väg mot Riksstämman 2023

Riksstämman

Om ungefär ett år, är det dags för Riksstämma – vårt högsta beslutande organ. Då samlas medlemmar från hela landet för att ta beslut som rör hela organisationens framtida arbete, verksamhet och styrning. På Riksstämman nästa år ska också en ny strategisk inriktning antas.

Arbetet med nästa strategiska inriktning

För Svenska Röda Korset är den strategiska inriktningen det dokument som vägleder oss i vårt uppdrag och ger oss stöd när vi ska planera vår verksamhet framåt. Nuvarande strategiska inriktning gäller 2020-2023.  

Styrelsen för Svenska Röda Korset bildade en arbetsgrupp i höstas och inledde arbetet med att se över vad nästa strategiska inriktning ska ge för vägledning från 2024 och framåt.  

Sedan dess har flertalet möten, diskussioner, workshops och övningar genomförts i olika delar av organisationen för att reflektera kring var vi är nu, var vi kan vara 2024, och var vi siktar på att vara om 5-10 år. Och framförallt, hur ser vår fortsatta resa ut för att komma dit? 

Ta del av arbetsmaterial kopplat till strategiarbetet och delta i Framtidsforum

För dig som är frivillig har vi samlat information om hur du tillsammans med din krets eller andra rödakorsare kan ta del av arbetsmaterial kopplat till strategiarbetet och göra medskick på olika sätt.

Till arbetsmaterialen

I Framtidsforumet kan du göra medskick, läsa vad andra tycker i olika frågor, och diskutera med andra rödakorsare. Diskussionerna i Framtidsforumet utgår från arbetsmaterialet ovan.

För att lägga in kommentarer behöver du logga in på Rednet med ditt rödakorskonto - så här skaffar du ett rödakorskonto

Till Framtidsforum

Är du tjänsteperson?

Du som tjänsteperson har kunnat delta i workshops på ditt kontor och flera enheter har och blir tillfrågade om att bidra med underlag och tankar kring prioriteringar i vårt framtida arbete. 

Här är vi nu

Efter alla de inspel och medskick som arbetsgruppen för strategiarbetet nu har samlat in de senaste månaderna, kommer nu ett större skrivarbete för att sammanställa ett första utkast. Efter sommaren väntar ytterligare möten i organisationen för att förankra och provtrycka detta utkast, inför att det slutgiltiga förslaget som ska tas upp under Riksstämman skickas ut i december. 

Riksstämman – vårt högsta beslutande organ 

Det som bestäms på Riksstämman är vi alla med och gör till verklighet.

Röda Korset är en medlemsstyrd organisation, och Riksstämman är det tillfälle då medlemmar från hela landet samlas för att ta större beslut om vår organisations framtida arbete, verksamhet och styrning.  

Lär dig mer om Riksstämman

Kort video om Riksstämman

Som medlem i Röda Korset kan du bli vald till riksstämmoombud, läs mer om uppdraget här.   

Det är också medlemmar i Röda Korset som kan lämna in motioner till Riksstämman. Läs mer om att skicka in motioner till Riksstämman här 

Temasida om strategisk inriktning 2024

Här finns information samlad om den strategiska inriktningen 2024, välkommen att läsa mer.

Till temasidan

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!