Gabriel Karlsson i Syrien: Röda Korset söker inga hjältar

Gabriel Karlsson

Ett år har gått sedan den hemska jordbävningen i Turkiet och Syrien. Här möter vi Gabriel Karlsson som tidigare arbetat i några av världens värsta krishärdar och som var på plats i Syrien när jordbävningen skedde.

Han hade knappt hunnit återvända till Damaskus efter julledigheten förrän det small. En byggnad i green zone, området där civilbefolkningen rör sig fritt, attackerades. Missilen tog ett tiotal människor med sig i döden. För Gabriel Karlsson, humanitär hjälparbetare i krig och katastrof, var det ännu en dag på jobbet.

Kylan rullar nedför berget Kassioun som tronar ovanför den syriska huvudstaden. Det är tidig februarimorgon och människor hukar bakom uppfällda kragar. Gabriel Karlsson rundar hörnet vid den högsträckta minareten i kvarteret och styr mot den vita byggnaden som tidigare var Sveriges ambassad. Nu ståtar Syriska Arabiska Röda Halvmånens skylt på fasaden och överallt syns fordon med den välkända loggan. Glasdörren glider upp och Gabriel Karlsson kliver in på kontoret, hejar på kollegorna ömsom på arabiska, ömsom engelska. Sedan 18 månader är han Svenska Röda Korsets landsrepresentant i Syrien. Ett land hårt drabbat av den ena krisen efter den andra. Hans elddop blev den förödande jordbävningen den 6 februari förra året.

− Som alla andra vaknade jag av att huset skakade vid kl. 04.30. Det gick inte att missta sig, det var en jordbävning. Telefonen började blippa, informationen kom bitvis. Genast kollade jag att teamet var välbehållna. Så på med kläderna och iväg. När jag skyndade gatan fram i gryningen hopade sig tankarna. Måtte det gå bra för min fru i Turkiet, också drabbat. Hur stor är katastrofen? Kommer vi att få fram bränsle till ambulanser? säger han.

Att leda ett team i en krissituation − Irak, Libyen och Jemen − är inte nytt för Gabriel Karlsson. Han har tidigare arbetat i några av världens värsta krishärdar och är skolad inom Internationella rödakorskommitten (ICRC) som har 160 års erfarenhet av krig och konflikt. Men allt började egenligen när han anlände till Sverige från krigets Irak i slutet på 1990-talet och hamnade i Göteborg, där han snabbt acklimateriserade sig och pluggade på universitet. Han sökte sig till Röda Korset lokalt och började som frivillig med besök hos ensamkommande barn och arbete hos kretsen i Trollhättan. Därifrån fortsatte han med siktet på humanitärt arbete.

Hur kommer det sig att han medvetet söker sig till situationer som andra flyr från?

− Det är inget märkvärdigt med mig. Röda Korset söker inga hjältar. Däremot har vi alla en plats eller en roll där vi blir vårt bästa jag. För mig är det i dessa krävande situationer. Jag drivs av en djup känsla av att göra skillnad för de mest utsatta. Att därtill ha genomlevt skarpa lägen med bombningar och attacker gör att jag känner mina gränser och kan behålla lugnet. Vet att varje gest talar inför ett team till exempel. Springer jag mellan mötena? Stresstalar jag alldeles för snabbt? Allt en chef eller ledare uttrycker i en krissituation påverkar teamet.

Vårt svenska team som han ledde i jordbävningskatastrofen trimmades snabbt ihop. Tillsammans med vår systerförening Syriska Röda Halvmånen och andra rödakorsföreningen på plats i Syrien drogs hjälpinsatser igång med blixens hastighet. Gabriel Karlsson jämte hälsorådgivaren Johanna Lönn blev våra svenska röster från Damaskus. Närmare 50 intervjuer ägde rum under de där första hektiska dagarna efter skalvet. Resultatet lät inte vänta på sig. Uppemot 40 miljoner kronor samlades in till Röda Korset verksamhet i Syrien, om även Sidas bidrag ingår.

− Detta är pengar som gjort stor nytta. Syrien är ett land med enorma hjälpbehov. I år kommer 16,7 miljoner människor att behöva humanitärt stöd för att klara sig jämfört med 15,3 miljoner 2023. Jordbävningen kom ju ovanpå nära 13 års konflikt, pandemi, en ekonomi som är rejält ansträngd, skogsbränder och människor på flykt. Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla givare, säger Gabriel Karlsson.

Nu närmar sig uppdragets slut. Gabriel Karlsson packar för ännu en krävande uppgift i regionen. Vad tar han med sig efter nästan två år?

− Det är förstås mötet med alla människor som jag fått privilegiet att hjälpa och även arbeta tillsammans med. Jag är fylld med insikter om den komplexa situationen, särskilt efter jordbävningen som inte har kunnat ske under sämre förhållanden eller läge för civilbefolkningen. Samtalen med överlevare och drabbade har fått mig att värdera de medmänskliga samtalen som aldrig förr. Hur vi på Röda Korset ska göra det mesta av begränsade resurser och vår vana vid att arbeta i svåra humanitära kriser, säger han.

− Känslan av att ha bidragit till lindring och stöd med begränsade resurser är ovärderlig. Mina erfarenheter stärker mitt engagemang för att fortsätta hjälpa och skapa medvetenhet om behoven i Syrien och i regionen.

Idag kallas Syrien ibland för en glömd kris. Stridigheterna i regionen skapar dessutom nya och oöverskådliga hjälpbehov. Var finns hoppet?

− För de kvinnor, män och barn som varje dag kämpar för att överleva är verkligheten allt annat än glömd. Människor i kriser har ett stort behov att bli sedda. Röda Korset fortsätter att vara på plats. Vi överger inte Syrien och fortsätter vårt humanitära arbete, men ytterst är lösningen på dagens kriser politisk, säger han.

Stödet uppgått till närmare 30 MSEK i Syrien

Svenska Röda Korsets stöd till Syrien har gått till medicin och medicinsk utrustning, kontantstöd, insatser för att främja mental hälsa, matpaket och stöd för att säkerställa förmånstagarnas involvering/påverkan på aktiviteterna och stödet.

Mer om stödet i Turkiet

Svenska Röda Korset stödde insatsen i Turkiet med 9,5 miljoner kronor, där 1,5 miljoner var öronmärkt till IFRCs/internationella RKs koordinerande roll vad gäller nödbostäder samt en delegat/expert som vi sände ut för att bistå Turkiska Röda Halvmånen (Kizilay) att göra sina insatser med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Resterande medel gick till att stötta Kizilays mycket omfattande arbete till stöd för de drabbade. De har haft 2,109 anställda och 26,090 volontärer i Kizilay som sedan dess stött drabbade exempelvis genom att:

  • Distribuerat 426 miljoner varma måltider,
  • Möjliggjort 1 506,000 blodtransfusioner
  • Sett till att 47,127 människor fått hälsorelaterat stöd
  • Möjliggjort att 207,644 människor fått psykosocialt stöd
  • Distribuerat 583,00,275 filtar
  • Satt upp olika alternativ på nödbostäder, exempelvis 134,677 nödbostäder i form av tält
  • Levererat 341,000 hygienkits
  • Förmedlat kontantstöd till internflyktingar som sökt skydd i kollektiva center (exempelvis skolor, kommunala lokaler).

Läs vårt pressmeddelande - till Röda Korsets pressrum hos TT

Läs mer på rodakorset.se - hjälpen gör skillnad i Turkiet och Syrien

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!