Var extremkylan i januari orsakad av klimat-förändringar?

Skellefteå Första Hjälpen-grupp har vinterövning i Kristineberg.

Röda Korsets klimatcenter genomförde i januari en studie ihop med en internationell forskargrupp angående den köldknäpp som drabbade Sverige, Norge och Finland i början av året.

Klimatcentrets studie på köldknäppen i Sverige 

I januari genomförde en internationell forskargrupp, tillsammans med Röda Korsets klimatcenter en studie på köldknäppen som drabbade Sverige, Norge och Finland i början av året. Studien var en så kallad ”attributionsstudie”, vars syfte är att undersöka om och hur extrema väderhändelser har sin grund i pågående klimatförändringar. Forskare undersöker om människans aktiviteter, som utsläpp av växthusgaser, kan ha gjort sådana händelser mer sannolika eller allvarliga. Målet är att hjälpa samhällen att förbereda sig bättre för framtida väderförändringar och fatta beslut för att minska klimatförändringarnas påverkan. 

Fem gånger ovanligare med extremkyla idag 

Studien fastslog att köldknäppen endast var den 12e kallaste sedan 1980-talet och att den inte berodde på klimatförändringarna. På grund av den globala uppvärmningen konstateras istället att extremkyla idag är fem gånger ovanligare än på 1800-talet och att köldknäppar redan blivit mindre kalla. När de inträffar allt mer sällan, och blir mildare, riskerar vi att inte vara tillräckligt vana eller beredda på att hantera dem, när de väl sker.  

Sårbara grupper 

Svenska Röda Korset har sedan länge ett nära samarbete med klimatcentret, och deltog även i framtagandet av studien. Studier såsom dessa hjälper oss att förstå de humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna. Precis som i alla kriser så drabbas de mest sårbara grupperna hårdast vid extremväder, såsom värme och torka, översvämningar och kyla. Några grupper är särskilt utsatta vid extremkyla, däribland personer i hemlöshet, EU-migranter och papperslösa. Även äldre personer i ofrivillig ensamhet, socioekonomiskt utsatta personer och familjer med svaga ekonomier kan drabbas. Människor i utsatthet och fattigdom har sämre förutsättningar för att själva förbereda sig för och hantera kriser.  

Lärdomar framåt 

En slutsats är att extremkyla fortfarande kommer inträffa, om än mer sällan, och att vi måste fortsätta vara förberedda på köldknäppar. Studien visar hur klimatförändringar i vissa fall leder till mer extrema väderhändelser, men också att klimatförändringar även kan leda till att göra vissa väderfenomen mer ovanliga. Med rätt infrastruktur och förberedelse på plats går det att skydda även de mest sårbara grupperna. Men om vi enbart anpassar våra system för ett varmare klimat riskerar extremkyla att få allt större humanitära konsekvenser när det väl inträffar. Vi behöver fortsätta titta på konsekvenserna av klimatförändringarna för sårbara grupper och säkerställa en krisberedskap och kommunikation som når de personer som drabbas värst.  

Läs mer om attributionsstudier på Röda Korsets klimatcenters hemsida här.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!