På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Hög tid att välja riksstämmoombud

Människor i möte framför bildskärm

Riksstämmoombudens uppdrag är att delta vid Riksstämman för att besluta om Svenska Röda Korsets framtida inriktning, och medlemmar i kretsarna är de som ska välja riksstämmoombuden.

Enligt stadgarna ska kretsstyrelsen anmäla sin krets/sin kommuns riksstämmoombud och ersättare till den 5 mars 2021.

I kommunkretsar väljs riksstämmoombuden på kretsstämman, men i kommuner med flera kretsar behöver man gå samman i ett valmöte för att välja sina riksstämmoombud.

Valmöte i Torsby kommun

Vi har träffat en krets som tillsammans med två andra kretsar i kommunen förbereder ett valmöte för riksstämmoombud.

Norra Ny, Dalby och Torsby Östmark rödakorskretsar finns i Torsby kommun. Kretsarna samarbetar inom kris- och beredskap, men annars har de inte så många andra gemensamma verksamheter. Kretsarna möts genom samverkansrådet och har sedan en tid tillbaka börjat prata om sammangående, men det kommer att ske först under år 2022. Beslut ska tas i kretsarna först.

Monica Olsson som är ordförande för Norra Ny rödakorskrets berättar att kretsarna i Torsby, precis som andra kretsar ute i landet, har påverkats av pandemin. Torsby Östmark kretsen som driver en Second hand-butik, har kunnat öppna butiken nästan hela förra året, men tvingats stänga någon månad i slutet av året.

- Vi har inte kunnat ha verksamhet som tidigare under året utan möten har skett digitalt eller fysiskt enligt de gällande rekommendationer som finns och funnits, säger Monica.

När det gäller val av riksstämmoombud har de tre kretsarna enats om en gemensam kandidat till riksstämmoombud för Torsby kommun och kallat medlemmar från samtliga kretsar i kommunen till ett valmöte. Valmötet kommer att hållas digitalt sista veckan i februari. Medlemmar har haft möjlighet att anmäla sig i god tid innan mötet. Kandidaten till riksstämmoombud kommer att presenteras på kretsstämmorna som då hålls före valmötet och skulle det komma fler förslag på kandidater av medlemmarna så tas det med till valmötet.

Det har varit relativt enkelt att förbereda och planera valmötet för riksstämmoombud menar Monica med tanke på att det är första gången som kretsen gör på det här sättet för att välja ett riksstämmoombud. Men just den tekniska biten har kretsarna känt sig lite osäkra inför och har därför beställt stöd från tjänstepersonsorganisationen för att få tekniskt stöd i att hålla ett digitalt valmöte. Och de har fått det också i form av en tekniskt kunnig person som hjälper till med tekniken under det digitala valmötet.

- Det är en trygghet att få stöd från någon som kan tekniken så vi kan fokusera på mötet och valet av riksstämmoombud, avslutar Monica.

Mer information om Riksstämmoombud finns i Kunskapsbanken, och på denna sida hittar du också länk till formulär för anmälan av riksstämmoombud.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!