Välkommen på Röda Korset forum 2021 - Lära i krisen!

Röda Korset forum 2021

En konferens om social hållbarhet, coronapandemin och krisberedskap

Mellan kl 09.00-16.00 den 9 juni anordnar Röda Korset en konferens som syftar till ett utbyte av erfarenheter och lärdomar mellan olika aktörer angående hanteringen av coronapandemin – med särskilt fokus på utsatta grupper. En viktig lärdom från tidigare kriser, och som vi även ser i rådande pandemi, är att en kris sällan drabbar alla jämlikt, utan de redan mest utsatta drabbas ofta hårdare. Därför behövs en krisberedskap som tar hänsyn till alla personers olika förutsättningar. Som ett led i detta välkomnar Röda Korset alla intresserade in till en konferens som kommer att handla om lärande för att vara mer välutrustad inför både den pågående krisen, men även inför nästa kris som vi ännu inte vet något om. Du är välkommen att delta på konferensen, antingen hela dagen eller utvalda delar!

Om du vill läsa mer om agendan kan du gå in på Röda Korsets hemsida

Och om du vill anmäla dig kan du gå in via denna länk

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!