Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Valberedningens förslag till Röda Korsets styrelse 2023-2025 är klar

Till ordförande för Svenska Röda Korset föreslås omval av Anna Hägg-Sjöquist.

- Röda Korset behövs mer än någonsin i en tid då klimatförändringar, krig, politiska spänningar och ökade sociala klyftor bidrar till att allt fler människor hamnar i utanförskap i världen och i Sverige. Tillsammans har vi att engagera fler medlemmar, frivilliga och förtroendevalda att bidra i arbetet för ett mer medmänskligt Sverige och en hållbar värld, säger Anna Hägg-Sjöquist som valdes till ordförande vid Riksstämman 2021.

Under sin första mandatperiod har hon tillsammans med övriga styrelsen startat ett utvecklingsarbete där ledamöterna – förutom ordinarie styrelsearbete – bland annat arbetar i arbetsgrupper utifrån aktuella frågor. Bland annat har den nya strategiska inriktningen arbetats fram i dialog med kretsar och regionråd inför det beslut som ska tas vid årets Riksstämma.

Sju ledamöter föreslås till omval: Fadi Barakat, Martina Bruzelius, Birgit Hansson, Kari Isomaa, Amanda Jackson, Emma Knaggård Wendt och Ingegerd Palmér.

Tre ledamöter föreslås till nyval: Daniel Gardelin Zambon, Malin Greenhill och Ingrid Sievert Uddén. Alla tre har tidigare erfarenheter från Svenska Röda Korset; dels från RKUF, krets och region, dels från att tidigare varit anställda i organisationen. Dessutom tillförs styrelsen i och med detta ekonomisk och medicinsk kompetens, specialkunskaper i folkrätt/mänskliga rättigheter samt mångåriga erfarenheter från internationellt arbete inom både myndigheter och civilsamhälle.

RKUF utser sin nästa representant till styrelsen efter sitt Riksårsmöte och tre ledamöter lämnar nuvarande styrelse, Johan Solberg, Angelica Rage och Johan Norell Bergendahl.

Som förtroendevalda revisorer föreslås omval av Göran Pettersson och Margareta Sterner och nyval föreslås av Berit Sjödin (första ersättare) och Britta Olsson (andra ersättare).

Mer utförliga presentationer av valberedningens föreslagna kandidater kommer att skickas ut med handlingarna till Riksstämman den 23 april. Om någon väljer att kvarstå som kandidat utöver valberedningens förslag kommer även den/de presentationerna att skickas med handlingarna.

Styrelsens förslag och riksstämmohandlingar – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Valberedningens förslag har tagits fram utifrån behovs- och kompetensprofil fastställd av senaste Riksstämman i kombination med aktuell omvärldsanalys. 

Läs mer på temasidan för Riksstämman 2023 (rodakorset.se)

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!