På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Så jobbar valberedningarna i Östersund och Laholms Rödakorskretsar

Under hösten är det ofta intensivt arbete i valberedningarna för att hitta kompetenta personer till olika förtroendeuppdrag. Valberedningen har en viktig roll för kretsens framtid.

Valberedningen i Östersunds Rödakorskrets består av Ewa Jonsson, Kerstin Magnusson och Lennart Arvius. De började sitt arbete direkt efter valet på kretsstämman.

Två bra sätt att följa kretsens arbete under året är att vi dels har vi en överenskommelse att delta på styrelsemötena och dels får vi tillgång till alla protokoll. I slutet av hösten begär vi en punkt på dagordningen på ett styrelsemöte där vi pratar med alla i styrelsen om hur de ser på uppdraget inför 2021. Detta följs sedan av individuella samtal med var och en i styrelsen. De personliga samtalen är mycket viktiga. Efter detta vidtar rekryteringsarbete av nya ledamöter inför 2021. Alla i styrelsen har också möjlighet att kontakta oss under pågående mandatperiod.

Valberedningen har en viktig roll i att hitta personer som har en tydlig förankring i Röda Korsets idé och värderingar och som kan tillföra kunskaper, erfarenheter och ett ledarskap som bär kretsen framåt. Valberedningens arbete i Östersunds Rödakorskrets har varit särskilt viktigt efter kretssammanslagningen, för att synpunkter och erfarenheter från alla de tidigare kretsarna ska få representation i styrelsen.

Nominera riksstämmoombud är numera valberedningens uppgift

I år är valberedningsuppdraget lite förändrat då några nya uppgifter har lagts till. Det handlar bland annat om att valberedningen ska lämna förslag till riksstämmoombud och eftersom det nästa år är Riksstämma, kommer valberedningarna ha det som sin uppgift att hitta kompetenta riksstämmoombud. Valberedningar i kretsar som är ensamma i sin kommun nominerar riksstämmoombudet på kretsstämman och valet görs där. Men i kommuner som består av flera kretsar behöver valberedningen prata ihop sig med de andra kretsarnas valberedningar och komma överens om en gemensam nominering. För att därefter kalla medlemmar i samtliga kretsar i kommunen till ett gemensamt möte för val av riksstämmoombud.

Valberedningen i Östersunds Rödakorskrets, som är kommunkrets, har klart för sig hur de ska gå tillväga.

Vi tar först kontakt med nuvarande riksstämmoombud, hör hennes reflektioner om uppdraget och sedan diskuterar vi vad som är viktigt för kretsen just nu tillsammans med styrelsen. Här är det viktigt att både valberedning och styrelse funderar kring profil; riksstämmouppdraget gäller ju över hela perioden mellan riksstämmorna, berättar valberedningen i Östersunds Rödakorskrets.

I Laholm har kretsen tidigare saknat valberedning

Enligt Redy har 587 kretsar minst en registrerad valberedare, flera av dessa kretsar saknar en fulltalig valberedning. Det kan finnas olika orsaker till att kretsen har hamnat i en sådan situation, en är att kretsen inte förbereder en nominering av valberedningar utan det görs på kretsstämman. Men det finns alltså en risk med att förlita sig på det, för om det inte lämnas några nomineringar på stämman så blir konsekvensen att det inte går att få ihop en valberedning eller att det blir en ad hoc-lösning på plats.

I Laholms Rödakorskrets har tidigare styrelser agerat som både styrelse och valberedning. På kretsstämman år 2018 valdes nya personer in i styrelsen och där togs även valberedningsfrågan upp. Kretsstämman beslutade att styrelsen skulle få i uppdrag att hitta en valberedning. Marine Asplid är kretsordförande och är en av de som blev vald på stämman 2018.

-Styrelsen började kontakta medlemmar utifrån kandidater med olika kunskaper och erfarenheter. Vi pratade igenom lämpliga kandidater att tillfråga. Och tre mycket lämpliga tackade ja till uppdraget, säger Marine Asplid.

Sedan tre år tillbaka har kretsen en valberedning och styrelsen tar ansvar för att skapa ett bra samarbete med valberedarna.

-Vi skickar kallelse till styrelsemöten till valberedningen och revisorer, som är välkomna att delta. Det känns viktigt för att de skall få en inblick i och kunna följa hur arbetet i styrelsen fungerar. De får ta del av protokoll från styrelsemöten. I god tid inför kretsstämman träffar vi valberedningen för att diskutera förändringar i styrelsen inför kommande år, berättar Marine Asplid.

I valberedningsuppdraget har sedan förra Riksstämman tillkommit uppgiften att lägga fram ett förslag på ordning för val av valberedning till kretsstämman. Det innebär helt enkelt att det är valberedningens ansvar att förbereda valet av valberedning. Att valberedningen får komma med förslag på om det är sittande styrelse eller valberedningen själva som ska nominera kandidater eller kanske en kombination, där kretsstyrelsen nominerar en person och valberedningen nominerar två personer till valberedningen.
För dig som vill lära dig mer om valberedningsuppdraget och få ett stöd i ditt valberedningsarbete, läs mer i Kunskapsbanken på sidan Valberedningen i Kretsen 

Det finns också möjlighet att gå utbildningen Så arbetar valberedningen vid två tillfällen i november. Du hittar alla kurserna i Kalendariet

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!