Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Våga möta - ny interaktiv kurs på rodakorset.se

En bild på flera olika personlighetstyper - reagerar olika beroende på situation.

Svenska Röda Korsets frivilliga möter människor som befinner sig i en mängd olika situationer, både enskilda individer, grupper och hela samhällen. Nu finns en ny interaktiv kurs "Våga möta" på rodakorset.se

Svåra händelser påverkar människor på olika sätt. Hur vi reagerar och vad vi gör i utmanande situationer hänger ihop med vem vi är, vad vi varit med om tidigare i livet och en rad andra faktorer. Viktigt för alla är att bli sedda i situationen och få vara den man är.

Ibland kan det kännas svårt att möta någon som reagerar starkt i en situation – du kan känna dig osäker och kanske till och med tycka att det är obehagligt. Du vill inte göra situationen värre och är rädd för att säga fel saker. Det är bättre att våga göra något. Bara att du gör något ökar en persons möjlighet att bättre kunna hantera den situation hen befinner sig i.

Visst är det en lockande tanke att kunna göra saker ogjorda, oavsett om det handlar om ett sjukdomsbesked, ett dödsfall eller en flykt.

– Det kan vi inte! Människor har varit med om det de varit med om. Det vi kan göra är att underlätta i stunden, säger Margareta Jonsson som är verksamhetsutvecklare i Umeå.

Till den interaktiva kursen "Våga möta" på rodakorset.se

Lycka till!

Våga möta!

Det är något vi strävar efter i Svenska Röda Korset, vi vågar möta det svåra och det som kan kännas jobbigt. Våga möta. I den här interaktiva kursen får du möta några olika reaktioner personer kan ha vid en omskakande händelse. Du börjar med kursen och fortsätter öva i vardagen.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!