Vad händer med Riksstämman?

Riksstämman 2019

Just nu pågår arbetet både med att genomföra alla de beslut som fattades under Riksstämman 2019 och med att starta upp arbetet inför Riksstämman 2021.

I förra veckan gick styrelsen igenom en delrapport som sammanställde läget med de cirka hundra besluten fr Riksstämman 2019. Efter styrelsemötet genomfördes rödakorsdialogen, och särskild fokus lades då på de fem motioner som styrelsen tillsatt specifika utredningar till. Dessa handlar om motionerna om ekonomisk bistånd, ersättning till frivilliga i krisinsatser, solidarisk och effektiv kapitalanvändning, modell för second hand-verksamhet och centrala frivilliga. I korthet kan sägas att arbetet löper på bra, och att det fortsätter fram till hösten då styrelsen ska besluta i ett antal av frågorna.

Och precis när vi börjar knyta ihop den förra Riksstämman är det dags att börja ladda för nästa! Eftersom vi nu har Riksstämma vartannat år sker nästa i maj 2021.

Just nu söker vi en projektledare för Riksstämman 2021. Riksstämman är ju vårt viktigaste möte och ett nav i hela organisationens föreningsdemokratiska grund, så detta är både ett riktigt roligt och riktigt viktigt uppdrag! Vi letar i första hand efter denna person inom vår organisation, så om du är sugen på detta uppdrag eller känner till någon i din krets eller verksamhet som skulle vara bra så hittar ni annonsen här.

Efter sommaren kommer mer information om Riksstämman 2021, bland annat hur och när Riksstämmoombud ska utses, hur man motionerar och den övergripande tidsplanen.

Heja Riksstämman!

Cecilia Tengroth, stabschef

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!