Vad gör den nya enheten för lokal och regional utveckling?

Daniel Strandemo och Annie Mohl, medarbetare på enheten för lokal och regional utveckling.

Hallå där Annie Mohl och Daniel Strandemo, medarbetare på den nya enheten för lokal och regional utveckling. Hur kommer ni att stötta kretsarnas arbete?

Vi ska stötta kretsar i att förverkliga den strategiska inriktningen som bestämdes på Riksstämman förra våren. Ett konkret exempel kan vara att hjälpa en krets att göra en lokal behovsundersökning för att kartlägga vilka behov som är störst där kretsen verkar. Vi kommer att ha ett geografiskt uppdelat ansvar. Vi har delat in landet i fem områden, två regioner per område och det kommer att finnas tre tjänstepersoner per geografiskt område.  

Vilken typ av stöd kan kretsarna få?

Just nu arbetar vi med att få ihop alla delar så att vi har så mycket information som möjligt om kretsarnas behov av stöd. Därför tar vi nu kontakt med många kretsar och regionråd. Vi kommer att ge stöd både över mail och telefon, men vi kommer även att resa runt i våra respektive regioner.

Det finns ju även en enhet för kretssammangående och så finns Infoservice - vad är skillnaden mellan er tre?

Vår enhets fokus är att stötta kretsarna i att utveckla sitt arbete i enlighet med de kliv som riksstämman har beslutat om: verksamhet för att möta de största humanitära behoven, ökad krisberedskap och ett starkt opinions- och påverkansarbete. Enheten för kretssammangående kommer att fokusera på klivet som handlar om välfungerande kretsar i varje kommun och Infoservice är fortsatt den enhet som ska kontaktas i första hand. De ger det övergripande stödet och kan svara på det mesta, sen tar vi över när det blir mer behovs- och verksamhetsinriktade frågor. Men vi kommer såklart att samarbeta mellan enheterna!

Hur får en krets kontakt med er enheten?

Ingången är som alltid att vända sig till Infoservice för stöd och råd. Vår enhet kommer tillsammans med regionråden göra en kartläggning över de kretsar som kan tänkas behöva extra stöd, till exempel där det finns stora behov hos vissa målgrupper eller där Röda Korset har svag närvaro.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!