Infoservice har för närvarande mycket hög belastning i telefon och mejl, vi svarar alla snarast möjligt.

På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Vaccineringen i fokus i vårt arbete med covid-19

Vaccinationsstödjare från Röda Korset hjälper till i vaccinering mot covid-19 på vårdcentralen i Likenäs. Elly Branhammar är volontär i Dalby rödakorskrets.

Ingen är säker förrän alla är säkra. Det är den röda tråden i Röda Korsets arbete i samband med vaccineringen mot covid-19, såväl hemma i Sverige som ute i världen. I den här artikeln kan du läsa om hur vi arbetar med vaccinationerna.

I Sverige har vi en stödjande roll till staten och de offentliga myndigheterna. Det innebär att vi ska kunna bidra och bistå staten i att möta humanitära behov, såväl i vardagen som i kris. Vi är också en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer. Många har drabbats hårt av coronapandemins direkta och indirekta konsekvenser. Vi arbetar därför med tre delar som informerar och stärker varandra: operativt stöd till vaccinationerna, påverkansarbete kring utsatthet och hinder för våra målgrupper samt för att förstärka myndigheters information till de målgrupper vi möter i våra verksamheter. 

Vaccineringsstödjare på plats 

Vaccineringen mot covid-19 har startat i hela landet. På ett par orter har de frivilliga redan börjat under uppdraget som vaccinationsstödjare. Men för de allra flesta kretsar börjar vaccineringsinsatsen senare i vår när allmänheten ska vaccineras. Nu pågår en dialog med drygt hälften av landets sjukvårdsregioner, och det står klart att vårt stöd är efterfrågat. När en förfrågan från en region når Röda Korsets Infoservice, informeras de aktuella kretsarna som bestämmer om eventuell insats. Om en krets inte fått någon förfrågan men gärna vill bistå, kan man ta kontakt med regionen eller lokala vårdcentraler. 

Bistå i att sprida korrekt information 

Vi har också en roll i informationsspridning. Här kan vi tillgängliggöra myndighetsinformation genom att utveckla eller fortsätta proaktiva insatser, såsom fysisk närvaro på platser där våra målgrupper finns eller att genom uppsökande arbete möta våra målgrupper. Primära målgrupper är människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden där vi har närvaro som organisation eller personer vi möter i våra ordinarie verksamheter. Fokus för informationsinsatser ska alltid vara att nå de personer som befinner sig längst från informationsflöden. Hinder och svårigheter som våra målgrupper möter för att få tillgång till eller som på andra sätt kopplar till vaccinationer kan också inhämtas inom ramen för en informationsinsats.  Flera kretsar har redan initierat informationsinsatser på sin ort, bland annat genom att arbeta i samverkan med andra lokala aktörer, genom att arbeta uppsökande eller genom att använda sig av mobila mötesplatser, exempelvis lådcyklar. 

Hälsa och vård 

Redan i slutet av förra året började avdelning Hälsa och vård, inom alla verksamheter, få frågor från patienter som rörde tillgången till vaccin. Många undrade om de överhuvudtaget skulle få vaccinera sig. Vi tog därför kontakt med smittskydd och vaccinsamordnare i landets regioner med frågan om tillgång till covidvaccin för våra patienter. Vi uppmärksammade dem även om behovet av inkludering i information och tillgänglighet. Flera regioner har därefter gett positivt gensvar.  

På vår vårdförmedling träffar vi migranter som vistas längre tid i Sverige men saknar möjlighet att folkbokföra sig vilket innebär att de kan ha viss eller ingen tillgång till subventionerad vård.  Eftersom vi vet att många stöter på hinder när de försöker ta kontakt med vården, till exempel genom att personnummer eller Bank-ID krävs, har vi lyft hur viktigt det är att personalen som vaccinerar känner till rekommendationen att alla som vistas i Sverige ska kunna vaccinera sig och att det är gratis. Tillsammans med personal från ett av Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade har vårdförmedlingen deltagit i en större regions arbetsgrupp med planering av hur de ska nå socialt utsatta och kunna erbjuda vaccin. 

Det internationella arbetet med covid-19

Efter att den globala coronapandemin officiellt deklarerats i början av 2020 lanserade IFRC en global katastrofplan för att möta effekterna av covid-19. Totalt behöver appellen ca 17 miljarder kronor för insatser inom tre prioriterade områden: i hälsoinsatser och vatten & sanitet, i att möta socio-ekonomiska behov samt att stärka nationella föreningar. 

Svenska Röda Korset har hittills bidragit med tekniskt stöd i form av flera delegater, experter och pengar; hittills cirka 13 miljoner inklusive extra specifika stöd till insatser i Bangladesh, Libanon och Nordkorea. I februari 2021 har den globala appellen utökats för att inkludera det stora behovet av vaccinering globalt och hela 157 nationella föreningar är engagerade i arbetet.  

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!