Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Utökade kontaktvägar till Migrationsrådgivningen

Visitkort till migrationsrådgivning

Svenska Röda Korset migrationsrådgivning syftar till att stärka personers egenmakt till att fatta egna välgrundade beslut. Därigenom kan individers motståndskraft stärkas och bidra till en ökad känsla av kontroll och bättre hälsa hos den enskilda. Verksamheten är ett viktigt led i Svenska Röda Korsets humanitära arbete för att minska och lindra mänskligt lidande.

Migrationsrådgivningen tillhandahåller råd, stöd och kvalitetssäkrad information i enlighet med våra kriterier och grundprinciper.  Det ingår även att göra säkra hänvisningar till tredje part när det är aktuellt.

Till migrationsrådgivningen kan personer vända sig med frågor om:

  • asyl, familjeåterförening och lagen om mottagande av asylsökande (LMA)
  • efterforskning av saknade familjemedlemmar, intyg om fångenskap och resestöd
  • återvändande

Under 2022 har vi arbetat med att utöka kontaktvägarna till Migrationsrådgivningen. Från att ha haft telefon som den huvudsakliga ingången går det nu också bra att också initiera kontakt via kontaktformulär på den externa hemsidan och via mejl.

Kontaktvägar till Migrationsrådgivningen

Telefon: Vi har telefontid på onsdagar mellan klockan 9–12, telefonnummer 020 41 50 00.

Hit kan asylsökande och migranter hänvisas men även hjälpare som till exempel volontärer, kommun- och regionanställda, offentliga biträden, vård- och skolpersonal, företrädare för andra organisationer och enskilda som kommer i kontakt med målgruppen

Kontaktformulär

Det går också bra att kontakta Migrationsrådgivningen via rodakorset.se genom att använda kontaktformuläret som finns tillgängligt. Kontaktformuläret kan användas av den hjälpsökande själv eller av en kontaktperson.

Mejl

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!