Nästa strategiska inriktning – snart finns ett första utkast

Anna Hägg-Sjöquist, ny ordförande i Svenska Röda Korset, på besök i södra Norrland: "När jag nu besökte Hudiksvall, Timrå och Sundsvall i två dagar hade vi dessutom väldigt roligt, vi fick direkt en stark gemenskap och jag känner stor samhörighet. Vi har olika roller, men vi jobbar mot samma mål."

Förslag på strategisk inriktning tas upp för beslut på Riksstämman nästa år och ska börja gälla 2024. Efter många diskussioner, samtal och workshops runtom i organisation om nästa strategi, börjar ett första utkast komma på plats.

Ordförande Anna Hägg-Sjöquist, som sitter med i strategiarbetsgruppen delar med sig av några tankar.

— Jag vill att vår strategiska inriktning ska vägledas av en tydlig vision som gör att vi tillsammans i Svenska Röda Korset kan kraftsamla och bidra utifrån våra olika roller, säger Anna Hägg-Sjöquist, ordförande för Svenska Röda Korset som sitter med i strategiarbetsgruppen. 

Anna fortsätter: Vi behöver en gemensam strategi i syfte att vara rustade för att möta de växande humanitära utmaningar vi står inför. Samtidigt kan vi inte göra det ensamma. Vi har att söka nya partnerskap och samverka såväl inom Röda Korset och Rödakors och Rödahalvmånerörelsen som med andra aktörer på alla nivåer, lokalt, nationellt och globalt.    

Vad är viktigt inför nästa strategiperiod, som börjar 2024?  

— Nästa strategi ska naturligtvis bygga vidare på den nuvarande strategin men måste också ge oss alla en vägledning i hur vi fortsatt kan vara relevanta i att möta de humanitära utmaningar vi står inför.  

— Sedan 2019, då den nuvarande strategiska inriktningen antogs, så har mycket hänt i omvärlden som vi inte kunde förutse. Då visste vi inte att en global pandemi väntade, inte heller att antalet människor på flykt skulle komma att bli rekordstort med fler än 100 miljoner eller om förödelsen till följd av Ukrainakonflikten. Aldrig någonsin tidigare har så många människor som nu varit i behov av humanitär hjälp till följd av konflikter, pandemin och inte minst klimatkrisen.  

— Inte heller visste vi att nu 2022 så riskerar allt fler familjer svåra ekonomiska problem till följd av skenande elpriser och en väntad lågkonjunktur. I Sverige hör vi dagligen talas om skjutningar och gängkriminalitet som bland annat bidragit till ökad segregation och rent av främlingsfientlighet och som hotar en bra integration.  

Vad händer i strategiarbetet just nu?  

— Arbetsgruppen, som arbetar på uppdrag av styrelsen, är just nu fullt upptagna med att sammanställa ett första utkast av förslaget till strategi.  

— Utkastet bygger på de diskussioner, samtal och inspel vi tagit emot i olika möten och i dialog med kretsar, regionråd, styrelsen och medarbetare – ett digert material vi tackar ödmjukast för.  

— Framåt kommer vi vilja återkoppla vad vi uppfattat är de centrala delarna som behöver lyftas i nästa strategi, och fortsätta diskutera vägval och ambitionsnivå i olika konstellationer och under olika möten. Det är dock viktigt att påtala att vi inte skriver fram en helt ny strategi utan det förslaget vi nu arbetar med handlar mer om att bygga på och utveckla vår nuvarande strategi. Precis som Riksstämman gav oss i uppdrag att göra.        

Några av de tillfällen framöver där strategiarbetet kommer att lyftas  

Medarbetarforum  

Missa inte medarbetarforum den 29 september 

Extrainsatt Regionalt forum  

Dialogmöte mellan förtroendevalda på regional och nationell nivå den 1–2 oktober.  

Nästa Kretsaktuellt  

Den 10 oktober är det Kretsaktuellt för kretsfrivilliga.   
Anmälan till nästa Kretsaktuellt finns i kalendariet 

Anna fortsätter:

— Flera av regionråden är också engagerade i att hämta hem synpunkter och förslag från våra kretsar och har bjudit in till diskussion under höstens regionala möten. 

— Vi är flera i arbetsgruppen som deltar i dessa möten för att fråga, lyssna och ta med oss synpunkter och förslag inför den slutliga skrivningen. Själv ska jag de kommande veckorna delta på möten i Region Syd, Region Väst och Region Stockholm. 

— Parallellt så sker samtal och diskussioner bland våra medarbetare och i ledningsgruppen under ledning av vår generalsekreterare.    

Vad har de workshops och möten som skett i organisationen betytt?  

— Vi har fått med oss vad vi har att prioritera i vårt arbete. Redan på Riksstämman höjdes röster genom ett flertal motioner om att Röda Korset måste engagera sig mer i klimatkrisen. Klimatkrisen som är en humanitär kris.  

— Hur vi kan engagera fler att delta i Röda Korset är en annan viktig fråga som många uttryckt vi måste prioritera. Att mångfald är en viktig förutsättning för att vi skall lyckas leverera vårt uppdrag har återkommit i flera samtal.  Liksom att vi fortsatt behöver utveckla vår krisberedskap och roll som totalförsvarsorganisation.  

I december delar styrelsen sitt förslag på strategisk inriktning som Riksstämman sedan ska ta beslut om i juni nästa år.

Anna avslutar,  

— Min personliga förhoppning är att när vi är på Riksstämman så kommer vi inte bara att besluta om strategin utan också utbyta idéer om hur vi kan ta strategin vidare i planeringen av våra aktiviteter och verksamheter framåt. För det viktigaste kommer sedan - när vi ska utföra strategin tillsammans. 

Mer om strategiarbetet  

Läs om arbetsprocessen fram till Riksstämman 2023 och hur du som frivillig kan vara med och bidra i den – allt samlat på ett ställe  

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!