Utbildning för frivilliga som möter asylsökande och andra migranter

Stämningen är god och fokus läggs på språkträning i alla aktiviteter. Rödakorshuset i Kungens Kurva möter ett ökande behov bland människor i utsatta situationer, bland andra EU-migranter, papperslösa och nyanlända flyktingar. Besökare erbjuds tillgång till dusch, tvättmaskin, vilorum, språkträning och vårdkontakt.

Du som frivillig är välkommen på utbildning i metoder och verktyg för stärkt hälsa och delaktighet i verksamheter för och med asylsökande och andra migranter!

På den här utbildningen får du lära dig mer om verktyg för att inkludera deltagarna och öka engagemanget i den verksamheter ni bedriver eller vill starta i kretsen. Syftet är att ni ska kunna utforma verksamheten så att den är bättre anpassad efter målgruppens behov, samtidigt som ni stärker egenmakten och den psykosocial hälsan hos deltagarna.

Under utbildningen får du råd om hur ni kan engagera deltagare i att vara med och utforma och genomföra av verksamheten. Du får också hjälp att skriva en anpassad handlingsplan för hur ni i kretsen kan jobba med inkludering och delaktighet i er verksamhet.

Åtta utbildningstillfällen under 2020

Utbildningen pågår två dagar och under 2020 kommer åtta utbildningar att genomföras från norr till söder. Håll utkik i kurskatalogen för mer information kring anmälan och utbildningstillfällena.

För att vara rädd om Svenska Röda Korsets resurser är det bra att välja ett utbildningstillfälle som ligger nära dig geografiskt.

 Utbildningen "Stärkt hälsa och delaktighet i asylmottagandet" planeras på följande orter:

Sundsvall, Stockholm, Helsingborg, Trollhättan, Falun, Luleå, Göteborg, Hamstad. Med anledning av coronautbrottet har vi fått ställa in och skjuta fram vissa kurstillfällen.

Du hittar mer info om aktuella datum, och bokar ditt kurstillfälle i kurskatalogen!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!