Politiker i Halmstad samtalade om vår rapport

Medverkande på bilden: Linda Beskow som arbeterar som tematisk rådgivare för Svenska Röda Korset, Krissi Johansson - kommunråd (S), Ella Kardemark - kommunråd (KD),
Mikaela Westerberg - Integrationssamordnare Röda Korset i Halmstad, Urszula Hansson - Regionråd Syd, Martin Ärnlöv, Svenska Röda Korsets generalsekreterare.

I mitten av mars bjöd Halmstad Rödakorskrets in ett antal kommunpolitiker till ett öppet samtal på stadsbiblioteket om rapporten "Mitt liv räknas". Rapporten handlar om situationen för ensamkommande unga och samtalet modererades av Martin Ärnlöv.

Urszula Hansson, f.d. ordförande i Halmstadskretsen, hur kom det sig att ni valde att uppmärksamma rapporten såhär?

- Vi jobbar ju på lokalt med ensamkommandegruppen, och det är kul att vi kan samarbeta med tjänstepersonerna på Röda Korset centralt för att lyfta frågorna tydligare till politikerna. Rapporterna som tas fram är väldigt värdefulla, och jag brukar alltid dela med mig av dem. Det är jättebra stöd för oss. Vi gjorde ett liknande samtal när rapporten om den tillfälliga lagen med den skärpta migrationspolitiken kom 2018.

Är du nöjd med hur det blev?

- Ja, samtalet med kommunpolitikerna blev jättebra! Sen kom det tyvärr inte så många - det var storm i Halland den dagen med trafikstörningar, och så började medierapporteringen om coronaviruset sprida sig just då.

Nu har du lämnat Halmstadkretsen och gått in i regionråd Syd. Hur tänker du på fortsatt påverkansarbete lokalt och regionalt?

- Jag är på! Det finns stora möjligheter även i regionrådet, både att påverka regionpolitikerna och att stötta kretsarna att påverka sina kommunpolitiker.

Har du några tips till andra kretsar som vill öka sin lokala påverkan?

- Utgå från kretsens egen verksamhet. Det ger trovärdighet i att ni vet vad ni talar om. Och ta hjälp av Röda Korsets anställda tjänstepersoner. De kan ge mycket stöd och tips på vad man ska tänka på, både i kontakter med politiker och media och praktiska saker för arrangemanget.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!