Upptakt inför Riksstämman 2023

Riksstämman 2019 Visby

Riksstämman är vårt högsta beslutande organ och genomförs vart annat år. 2023 är det dags igen då hundratals medlemmar ska samlas i Karlstad för att tillsammans ta beslut om organisationens utveckling. På vilket sätt vill du vara med och påverka Svenska Röda Korsets arbete framåt?

Riksstämman 2023  

En ny strategisk inriktning ska antas 

Riksstämman 2023 har tema strategisk inriktning. Riksstämman 2021 beslutade att varannan stämma ska ha olika teman och ta upp olika frågor. Stämman efter denna, den som äger rum 2025, tar upp våra stadgar och regelverk.  

Styrelsen för Svenska Röda Korset delar sitt förslag till strategisk inriktning (att börja gälla 2024) i mitten av december. Det skickas ut till alla kretsar och kommer att publiceras här på Rednet. Styrelsen ger då även förslag på medlemsavgift för åren 2024-2025.  

Du som är medlem har möjlighet att lämna in motion till Riksstämman Läs mer om motioner till Riksstämman här.  

Vi ses både digitalt och i Karlstad

Riksstämman nästa år kommer att ha sin huvuddel i Karlstad under den första helgen i juni, men inledas digitalt veckan innan för att ta beslut om de första punkterna på dagordningen.   

Utvärderingarna från Riksstämman 2021 (som var helt digital) var positiva till att fortsätta utveckla våra arbetssätt med Riksstämman och digitala möten för att göra stämman bättre. Mer effektiv och mer hållbar med våra resurser om tid och pengar. Digitala möten sa man passade för praktiska frågor och uppskattades för att de innebar mindre resande. Men för djupare diskussioner och erfarenhetsutbyten var det tydligt att man gillar det fysiska mötet.

Styrelsen har därför beslutat att Riksstämman 2023 ska ha inslag av både och för att ta tillvara på våra erfarenheter kring digitala möten och framför allt ta vara på tiden för diskussion och att lära känna varandra när vi samlas tillsammans från hela landet.   

Riksstämman äger rum 28 maj och 3–4 juni

  • 28 maj: Riksstämman öppnar digitalt.
  • 2 juni: Ankomst till Karlstad, frivilliga aktiviteter, gemensam middag.
  • 3–4 juni: Riksstämmoförhandlingar på plats i Karlstad.

Ta chansen att delta som riksstämmoombud 

På Riksstämman är det riksstämmoombuden som tar alla beslut. Alla ombud är medlemmar och är valda att representera kretsen/kretsarna i sin kommun.  

Som riksstämmoombud är du med och diskuterar och tar ställning i frågor för hela Svenska Röda Korsets utveckling. Det är ett roligt och lärorikt uppdrag! Alla ombud får utbildning och stöd. 

Läs mer här om riksstämmouppdraget och hur val av ombud går till 

 

Håll dig uppdaterad om Riksstämman 2023

Till temasidan

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!