Uppskattad trygghetsinsats i Sundbyberg

Insatsledare och volontärer under en krisinsats efter våldsdåd i Sundbyberg februari 2024.

Natten till fredagen den 2 februari sprängdes det i en portuppgång i Sundbyberg. Redan under fredag eftermiddag påbörjades en trygghetsskapande insats i området.

Sprängningen skedde i ett flerfamiljshus och orsakade stora materiella skador. Ingen människa blev fysiskt skadad. Efter våldsdådet var rädslan hos boende i området påtaglig. En oro över vad som kunde hänt och inte minst vad som skulle kunna hända framöver.

Rödakorskretsarna i Sundbyberg och Solna fanns på plats med en trygghetsskapande insats redan samma fredagseftermiddag. Efter att ha först samverkat med kommunens krisstöd (POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande) påbörjade kretsarna insatsen vid Storskogens torg i Sundbyberg. 

Mötesplatsen på Råsundavägen hölls också öppen.

En uppskattad insats

Iklädda rödakorsvästar och regnponchos motstod volontärerna både regnet och kylan, för att möta oroliga människor med en kopp kaffe, en kram eller ett tröstande samtal. Många uttryckte uppskattning över att Röda Korset fanns på plats.

- Det känns värdefullt att finnas till hands, om än med så lite som en kopp kaffe och tröstande ord. Vi får aldrig underskatta värdet av enkla, medmänskliga insatser, säger insatsledaren Ulrika Erksell.

Insatsen pågick även under lördagen. Flera personer som sökt kontakt med volontärerna under fredagen kom tillbaks dagen efter för ytterligare samtal.

- Rädslan hade definitivt inte minskat sedan fredagen. Många uttryckte en oro kring vad som i värsta fall hade kunnat hända, om någon exempelvis varit ute på sin balkong när det smällde. Vi upplever att vi gör verklig nytta. Vi finns till för de som vill prata och vi kommer att finnas till för dem även under veckan som kommer. Då på vår mötesplats, fortsätter Ulrika.

- Vi ser att vår närvaro gör skillnad. Nu verkar dessutom fler fått upp ögonen för att man kan vara med och göra viktiga insatser. Det visar sig i anmälningar om att vara frivillig. Inget ont som inte har något gott i sig. Medmänskligheten lever, avslutar hon.

Lokalt trygghetsarbete

Vill du veta mer om hur du och din krets kan agera?

Ta del av råd och information om trygghetsskapande insatser.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!