Välkomna till temavecka mot rasism

Röda Korset i Uppsala anordnar en temavecka mot rasism

Röda Korsets ändamål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värdighet. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Utifrån humanitetsprincipen anordnar Uppsala rödakorskrets och Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala en vecka mot rasism, där vi belyser hur rasismen skadar hela samhället och visar vårt stöd till de som drabbas av rasism världen över.

Veckan är fylld med både externa och interna aktiviteter. Vi välkomnar alla till nedanstående digitala föreläsningar! 

Digital föreläsning med Hanna Wallensteen - Rasism och psykisk (o)hälsa

Föreläsningen behandlar bland annat vad den som själv möter rasism kan göra för att minska de negativa effekterna av möten med rasism; och vad den som hör till normen eller majoriteten kan göra för att främja psykisk hälsa hos de som riskerar att möta rasism. Hanna Wallensteen är leg. psykolog och har länge intresserat sig särskilt för frågor om normer, rasism och dess effekter på individer och grupper.

Datum: Tisdag 21 mars kl. 18.00-19:30

Digital föreläsning med Annie Boroian - Rasism inom vården

Under denna föreläsning kommer Annie prata om hur rasism inom vården kan se ut men också djupdyka i perspektiv som rör sexuell- och reproduktiv hälsa (SRHR). Hon kommer även lyfta exempel på vad antirasistiska perspektiv kan innebära utifrån hennes arbete på ungdomsmottagning. Annie Boroian är socionom, jobbar som kurator på ungdomsmottagning och har länge drivit antirasistiska frågor.

Datum: Onsdag 22 mars kl. 18.00-19.00

Digital föreläsning med Patrick Konde - Barn och ungas utsatthet för rasism

Föreläsningen behandlar hur barns upplevelser av rasism kan påverka deras hälsa, Barnkonventionen och skolors roll i att skydda barnen och motverka rasism. Patrick Konde är jämlikhetskonsult på Make Equal och har mångårig erfarenhet av att föreläsa och stötta verksamheter i arbetet med att skapa långsiktig förändring.

Datum: Torsdag 23 mars kl. 18.00-19.00

 

Ta del av mer information på rodakorset.se/uppsala.

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!