Uppdaterad varumärkespyramid och grafiskt manér

Hur ser människor på Röda Korset, och hur skulle vi kunna få fler människor att engagera sig, frivilligt eller genom gåvor eller på annat sätt?

Under det senaste året har vi genomfört ett arbete för att bättre förstå hur vi uppfattas av den breda allmänheten. Till vår hjälp har vi bland annat haft en omfattande analys som tagits fram av Kantar Sifo.

Utifrån de insikter vi har fått har vi uppdaterat vår varumärkespyramid. Vi har även uppdaterat vårt grafiska manér och tagit fram ett nytt koncept för hur vi kommunicerar – dvs hur vi ser ut, hur vi låter och vad vi säger. Syftet är att tydligare visa vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för, för att på så sätt skapa ännu mer engagemang.

Rent konkret innebär detta att annonser, affischer och annat material kommer att börja se lite annorlunda ut. Vi byter inte ut allt material på en gång, utan uppdaterar det allt eftersom det behövs, på ett ansvarsfullt och resursmässigt hållbart sätt. Nytt material som tas fram ska förstås följa det nya manéret.

Se de uppdaterade grafiska riktlinjerna och exempel på hur det kan se ut i Kunskapsbanken.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!