Ukrainska flyktingar lär sig svenska med hjälp av Röda Korset

Röda Korsets folkhögskola kursen "Svenska från dag 1".

Som en del av Svenska Röda Korsets arbete för flyktingar från Ukraina driver Röda Korsets folkhögskola kursen ”Svenska från dag 1”.

Kursen är främst finansierad med statligt stöd för denna typ av kurser för asylsökande, men folkhögskolan har också getts möjlighet att utöka innehållet genom finansiellt stöd från Svenska Röda Korset. Folkhögskolan och Stockholm Sydosts rödakorskrets har också ett samarbete för att sprida information om kursen och om kretsens arbete. Deltagarna är mycket aktiva och söker kunskaper på alla nivåer och aktiviteten och engagemanget i klassrummen är hög.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!