Två nätverksträffar om social oro i vår

Volontärer går på trygghetsvandring efter explosion i Hässelby

Under våren är du inbjuden till två givande nätverksträffar om social oro! På träffarna kommer det att vara fokus på lärande och erfarenhetsutbyte kring social oro för kretsar som möter detta i sitt närområde.

Vem riktar sig träffarna till?

Träffarna vänder sig till dig som frivillig eller förtroendevald som möter social oro genom kretsens vardagsverksamheter eller krisinsatser. Det riktar sig också till dig som ännu inte varit del av en verksamhet som möter social oro, men som är en engagerad frivillig och vill lära dig mer om dessa viktiga frågor.

Vad är social oro?

Med social oro menar vi otrygghet och utsatthet som kan leda till – eller vara en konsekvens av – våld eller brottslighet. Social oro kan uppkomma som en reaktion på en händelse eller situation som snabbt ökar, exempelvis efter en sprängning eller skjutning. Social oro kan också vara en reaktion på långvariga och lågintensiva kriser, så som neddragning av samhällsservice och välfärdsinsatser som i sin tur bidrar till marginalisering av grupper och områden.

Träff 1: Social oro och påverkansarbete 10 april: Anmäl dig till 10 april

Träff 2: Social oro och psykosocialt stöd 21 maj: Anmäl dig till 21 maj

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!