Infoservice har för närvarande mycket hög belastning i telefon och mejl, vi svarar alla snarast möjligt.

På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Tre månader sedan Riksstämman, vad händer nu?

Handlingar på Riksstämman

Under sista veckan av maj, genomfördes vår första helt digitala Riksstämma. En rad beslut togs under Riksstämman, beslut som är styrande för hela Svenska Röda Korset. En sommar har sedan passerat. Vad var det för beslut som togs egentligen, och vad händer nu?

Beslut från Riksstämman

Här hittar du protokoll och beslutslista från Riksstämman. I dessa dokument kan du läsa vilka beslut som fattades av Riksstämman och mer om hur mötet gick till. 

På samma sida finns även en powerpoint som riksstämmoombud och kretsar kan använda för att läsa övergripande beskrivningar om de beslut som togs och vad nästa steg är.

Du kan också titta på Röda rummet från juni, som till stor del handlade om Riksstämmans beslut, och på en kort intervju med då nyvalda ordförande Anna Hägg-Sjöquist.

Några av de beslut som togs

Beslut tagna på Riksstämman gäller för alla inom hela Svenska Röda Korset.

Riksstämman tog bland annat beslut om:

  • Stadgar för Svenska Röda Korset, att gälla från 1 januari 2022
  • Arbetsgivarregelverk (mindre revideringar)
  • Fortsatt arbete enligt det ekonomiska regelverk som antogs på Riksstämman 2019
  • Fortsatt arbete enligt den strategiska inriktningen ​2020-2023 som antogs på Riksstämman 2019
  • Uppdragsbeskrivningar för den nationella valberedningen respektive föreningsrevisorerna

Du kan läsa om revideringarna gällande de här dokumenten i powerpointen "Beslut från Riksstämman 2021 och vad som händer efter stämman".

Riksstämman tog även beslut om inkomna motioner om bland annat migration, hållbarhet och krisberedskap, vilket du kan du läsa om i beslutslistan och powerpointen. I beslutslistan hittar du också information om samtliga val till nationella förtroendeuppdrag såsom Svenska Röda Korsets styrelse, valberedning och revisorer.

Vad händer nu?

Tillsammans jobbar vi för att genomföra och förverkliga de beslut som tagits​, oavsett om en är frivillig, förtroendevald, kretsanställd eller tjänsteperson.

Vissa frågor kan genomföras mer eller mindre direkt, vissa frågor behöver först utredas för bästa genomförandeform. Detta är något av det första Svenska Röda Korsets styrelse tittar på och beslutar om nu efter sommaren.

Det är också Svenska Röda Korsets styrelse som har ansvar att se över och följa upp att vi tillsammans i organisationen jobbar utifrån de beslut som Riksstämman har tagit. Till Riksstämman 2023 kommer styrelsen att redovisa vad som gjorts kring varje beslut.

Vad betyder besluten för mig som frivillig?

Vissa beslut kan påverka ditt uppdrag direkt eller din krets verksamhetsplanering, andra är viktiga att ha kännedom om för framtida uppdrag eller verksamheter. Hitta gärna tillfällen i kretsstyrelsen, i verksamhetsgruppen eller frivilliggruppen för att prata om vad Riksstämman tog beslut om som påverkar just er - och bjud gärna in ert riksstämmoombud till dessa samtal!

Riksstämmoombuden representerar Svenska Röda Korset i sin kommun under Riksstämman. Riksstämmoombudets uppdrag sträcker sig även efter Riksstämman genom att hen ska sprida information till andra rödakorsare i sin kommun om vilka beslut som togs under stämman. Tillsammans kan man prata om vad besluten innebär för den lokala verksamheten och det egna frivilliguppdraget. Om du inte vet vem riksstämmoombudet är, fråga din kretsstyrelse eller Infoservice.

Årets Riksstämma - ingen kostnad för kretsarna

Kostnaderna för Riksstämman har sedan länge täckts av intäkter från medlemsavgifter; till hälften av den nationella andelen och till hälften av kretsarnas andel. Men i år blev det annorlunda. Många kretsar har påverkats hårt ekonomiskt av Covid-19-pandemin så Svenska Röda Korsets styrelse tog därför beslut om att kostnaden helt ska tas från nationellt håll. Tack vare att Riksstämman i år var helt digital, blev kostnaderna betydligt mycket lägre än en fysisk Riksstämma.

De medlemsintäkter som betalas ut till kretsarna under 2021 (i maj och december) påverkas därför inte av att det i år genomfördes en Riksstämma.

Vad sa utvärderingarna om en digital Riksstämma?

Efter stämman fick alla deltagare en deltagarutvärdering att fylla i. En sammanställning av utvärderingarna finns att läsa här. När det gäller just det digitala genomförandet, säger en stor del att de tyckte att det gick bra (över förväntan enligt vissa!), men många saknade förstås att träffas på riktigt. Många lyfter det som positivt att det var skönt att slippa resa, att det blev billigare och att det spar på miljön. På det hela taget finns det ett positivt medskick från utvärderingarna att digitala möten och digitala verktyg är något att fortsätta utveckla och anpassa för möten som Riksstämman, även om fysiska möten och tillfällen att ses inte kan uteslutas helt. Utvärderingen i sin helhet är värdefull för Riksstämmans fortsatta utveckling.

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!