Träffar du asylsökande och flyktingar som vistas på ett boende ?

Träffar du asylsökande och flyktingar som vistas på ett boende i din verksamhet?

Skulle du vilja ingå i ett samarbete med oss där vi tillsammans utvecklar en enkel och bra metod för att skydda deras grundläggande rättigheter?

Enheten för skydd och efterforskning på SRK utvecklar en skyddsmodell som skulle ge kretsar möjlighet att rapportera skyddsbehovet tillbaka till SRK samt observera de olika skyddsbehov frivilliga ser under deras uppdrag.

Som ett första steg genomför vi nu en enkätundersökning för att få en uppfattning om hur situationen ser ut i våra verksamheter just nu. Om du som frivillig eller anställd vid en krets möter asylsökande och flyktningar som bor på ett boende fyll i gärna enkäten genom att klicka här.
Du kan också skanna vår QR-kod, se nedan.

Det är oerhört viktigt för oss att samla information från er som utför uppdrag landet runt, samt underlätta kontakt med SRK när skyddsbehovet inte tillgodoses.

Med skydd avses all verksamhet som ser till att målgruppens rättigheter respekteras. Till exempel, det kan betyda att barnen har tillgång till ett utrymme där de kan leka, eller kvinnor och äldre får information om deras rättigheter angående vård eller utbildning i Sverige.

Ifall du är intresserad att ingå i en dialog med oss eller har frågor eller medskick kontakta Jasmina Dzindic, verksamhetsutvecklare, skyddsfrågor
jasmina.dzindic@redcross.se

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!