Torsby rödakorsvärdar – ny verksamhet som gav ringar på vattnet

Invigning av verksamheten 1 juni

Vad som började som ett frö hos en person är idag en verksamhet med 26 frivilliga. Två dagar i veckan besöker frivilliga Rödakorsvärdar Torsby sjukhus och ger medmänskligt stöd till sjukhusets besökare.

Allting började med ett besök på ett sjukhus i Stockholm där Anette Axelsson Juul för första gången träffade på rödakorsvärdar på ett sjukhus. Hon minns det som en trygghet och att det gav en känsla av värme och humanitet. Samma känsla infann sig när hon senare träffade rödakorsvärdar på sjukhuset i Karlstad. Ett frö började gro om att kretsen skulle kunna starta något liknande i Torsby kommun som har Värmlands nordligaste akutsjukhus och som ansvarar för specialistsjukvården i norra Värmland. Samtidigt kändes det svårt för en liten krets att klara av verksamheten på egen hand. Det gjordes ett försök till att starta upp verksamheten i samverkan med närliggande kretsar men pandemin satte stopp för dessa planer.

När kretsarna i Torsby gick samman och blev en gemensam krets i kommunen kändes det lättare och som rätt tillfälle att testa. ”Tillsammans var vi en större krets med mer kapacitet att bedriva verksamheten. Alla i kretsens nya styrelsen var också positiva till att testa”, berättar Anette.

Parallellt med sammangåendeprocessen gjorde kommunens då tre kretsar en gemensam behovsundersökning. I samband med det tog man kontakt med sjukhusledningen och det var tydligt från början att det fanns ett behov och ett intresse från alla parter att få till en verksamhet.   

Ringar på vattnet

Kretsen vände sig till tidigare frivilliga som varit inne och gjort kortare uppdrag som vaccinationsstödjare och frågade om de ville vara med och starta upp den nya verksamheten. Tolv stycken tackade ja till uppdrag och 1 juni 2023 invigdes rödakorsvärdsverksamheten på Torsby Sjukhus. Verksamheten har sedan dess vuxit och i dagsläget är de 26 frivilliga. Till en början var de en dag i sjukhusets entré vid receptionen och efter sommaren har det blivit två dagar. Frivilliga på plats hjälper främst till med vägledning och att hjälpa patienter att checka in digitalt men de finns också där som ett medmänskligt stöd och sällskap.    

”Vi har själva blivit positivt överraskade över genomslaget verksamheten har fått. Sedan start har det blivit som ringar på vattnet” säger Anette.

I samband med invigningen skrevs en artikel i lokaltidningen och det lockade några nya frivilliga. I början av hösten annonserade kretsen i lokaltidningen och deltog i Röda Korsets rekryteringskampanj och därefter har några fler frivilliga tillkommit. En stor del av rekryteringen har också skett genom kontakter, där befintliga frivilliga har pratat gott om verksamheten och lockat in nya.  Sen har alla frivilliga fått introduktion till uppdraget och kunnat gå de grundläggande utbildningar själva på nätet. I september och oktober har kretsen anordnat fysiska utbildningar lokalt i Första hjälpen och att mötas i vardag och kris som de nya frivilliga i kretsen har haft möjlighet att gå. 

En win-win för alla inblandade  

Anette upplever att den nya verksamheten är en win-win för alla inblandade. För kretsen är det en viktig humanitär verksamhet som samtidigt skapar positiv reklam för kretsen som visar att de finns och agerar lokalt. De nya frivilliga spelar också en viktig roll för kretsens lokala krisberedskap. Även sjukhusledningen har varit väldigt positiva till verksamheten som de upplever har skapat ökad trygghet för deras patienter. De vill gärna att rödakorsvärdar finns på plats flera dagar i veckan. Även sjukhusets besökare har uttryckt att det känns bra och trevligt att träffa rödakorsvärdar när de kommer till sjukhuset. Många kan uppleva att sjukhuset är en ny och lite läskig miljö och då är det skönt att det finns någon där som stöd. Sist men inte minst tycker frivilliga att verksamheten känns väldigt meningsfull och att det känns som man gör skillnad. Anette berättar att: ”Flera är nyblivna pensionärer och tycker det känns bra att ha hittat en trevlig social samvaro samtidigt som de kan göra skillnad för andra.”        

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!