Just nu går det inte att boka resor till och från Riksstämman i Karlstad på grund av banarbeten. Ni som ska boka via Tranås resebyrå behöver avvakta till att SJ har släppt biljetterna. Enligt SJ planeras detta ske i slutet av mars. När biljetter går att boka skickas även självbokningslänk ut till er som har valt det alternativet.

FN, UD och Röda Korset anordnar klimattoppmöte

Volontär bär barn genom översvämning, Kartoum Sudan, september 2020.

Den 21 oktober bjuder Sveriges regering, Nobelprisbelönade FNs Livsmedelsprogram (WFP) och FNs kontor för katastrofriskreducering (UNDRR) tillsammans med Röda Korset in till Anticipate and Act, ett högnivåmöte där avsikten är att stärka global samverkan för att bättre förebygga och hantera klimatkrisens humanitära konsekvenser.

År 2050 kan 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer, nästan en fördubbling jämfört med idag. Förutom det stora mänskliga lidandet det innebär så skulle en sådan utveckling också innebära dramatiskt ökade kostnader för samhällen och för de humanitära insatserna. Men det finns mycket som kan göras för att minska dessa risker, inte minst genom förebyggande insatser, beredskap och investeringar i att stärka lokala motståndskraft och beredskap.

Biståndsminister Peter Eriksson, cheferna för WFP respektive UNDRR och FNs Katastrofinsatskoordinator Mark Lowcock finns bland deltagarna och från Röda Korset deltar Svenska Röda Korsets ordförande, Margareta Wahlström som tidigare också varit chef för UNDRR, IFRCs generalsekreterare Jagan Chapagain samt chefen för Röda Kors- och Röda Halvmånens klimatcenter Maarten van Aalst.

- Röda Korsets starka lokala förankring i alla världens länder ger unika förutsättningar att hantera de allt vanligare katastrofala konsekvenserna av ett förändrat klimat – och stärka det förebyggande perspektivet, säger Margareta Wahlström. Därigenom stärks människors och samhällens motståndskraft och återhämtningsförmåga. Vilket är viktiga bidrag för att uppnå de globala målen för en hållbar framtid.

Några av paneldeltagarna kommer vara på plats i Stockholm medan åhörare är med digitalt och det är öppet för alla som vill lyssna. 

Följ det livesända mötet

Våra seminarier som allmänheten kan delta på finns samlade på rodakorset.se

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!