Ta en titt på de nya lokala webbsidorna 1.0!

Bild på dator som visar en testsida för Röda Korsets lokala webbsidor hösten 2020.

Som en del av projektet ”Ett Röda Korset på Nätet” fortsätter arbetet med våra nya lokala webbsidor, tidigare kallade kommunhemsidorna. Nu kan alla som vill titta på en första testversion av sidan för respektive kommun.

Projektgruppen har i nära dialog med kretsar arbetat fram designskisser och kravställt exakt hur sidorna ska fungera. Under våren och sommaren har utvecklarna byggt själva basfunktionerna och utvecklingen fortsätter nu under hösten. 

Version 1.0 är redo att visas 

Vi kan nu visa upp version 1.0 av de lokala webbsidornas startsida. Varje kommun har en gemensam webbsida, precis som tidigare. Kom ihåg att detta inte är det slutgiltiga resultatet utan syftet är att få en känsla för hur sidorna kommer att se ut och att förstå vilken typ av data som visas ut automatiskt för varje krets.

Det vi kan visa i denna första version är:

• En översikt av sidans uppbyggnad
• Hur nyhetsblocken på sidan kommer att se ut
• Hur kontaktinformation till kretsarna kommer visas att ut (mejladress hämtas från Redy)
• Hur second hand- butikerna kommer att visas ut (hämtas från Redy)
• Hur lediga volontäruppdrag kommer att visas ut (hämtas från ReachMee)
• Hur sociala medier - blocket kommer att se ut (detta redigeras sedan av webbredaktörerna)

I nästa steg fylls sidan på med mera innehåll (till exempel med "Verksamheter" och "På gång" i kommunen). Kretsens webbredaktör/er ska då få utbildning och stöd för att själva kunna fylla sina sidor med information. 

Planen är att i november kunna ersätta de gamla kommunhemsidorna med de nya lokala webbsidorna. Vid årsskiftet stänger vi sedan helt ner de gamla kommunhemsidorna.

Gör såhär för att se din lokala webbsida

Eftersom detta är en första testversion som inte är offentlig så visas sidan bakom ett inloggat läge.

Gå till www.rodakorset.se/ort/testsida-basdata/ och logga in med följande uppgifter:
 
Användarnamn: lokalwebb.global@redcross.se
Lösenord: lokalwebb

Klicka här så kan du se en instruktion på hur du gör för att logga in.

Obs! Om du använder Google Chrome kan det hända att du får upp en sida där det står "Did you mean redcross.se?" Klicka då på "Ignore" för att komma vidare till testsidan.

Väl inne på sidan väljer du din kommun för att se just er startsida. Välj i listan under den stora bilden.

Kontrollera att mejladressen i kontaktrutan och att secondhand-butiken/butikernas uppgifter är korrekta.

Stämmer era uppgifter?

Toppen. Då är det inget mer som måste göras från kretsens håll just nu - förutom att fundera på om det behövs rekryteras en webbredaktör om en sådan inte finns. Uppdragsbeskrivning för webbredaktören finns i Kunskapsbanken.

Stämmer det inte?

Om kretsens mejladress och/eller uppgifterna om secondhandbutiken inte stämmer behöver dessa uppdateras i Redy av någon i kretsen som har ändringsbehörighet till detta verktyg. Det är den mejladress som angetts på kretsens startsida i Redy som hämtas till den lokala webbsidan.

Kontakta Infoservice på 0771-19 95 00 / info@redcross.se så hjälper vi till.

Finns det en webbredaktör i kretsen?

Om det inte finns en webbredaktör i kretsen så fundera gärna på hur ni kan rekrytera en sådan. Uppdragsbeskrivning för webbredaktören finns i Kunskapsbanken.

Om det finns en webbredaktör i kretsen så kontrollera gärna att hen ligger inlagd i Redy. Det underlättar för att de personer som arbetar med webbsidan i kretsen kan nås av information och få stöd i sitt uppdrag!  

Har du frågor rörande de nya webbsidorna? Kontakta Infoservice: info@redcross.se eller 0771-19 95 00.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!