Tips från Margareta Wahlström inför Riksstämman

Ordförande Margareta Wahlström bjuder in riksstämmoombuden till förberedelser inför Riksstämman och alla rödakorsare till aktiviteter under riksstämmoveckan.

Ombuden erbjuds tillfällen till utbildning inför Riksstämman, framför allt 8-9 maj och 20 maj, se kalendariet. Under själva riksstämmoveckan 23-30 maj finns det även aktiviteter dit alla rödakorsare är välkomna, bland annat framtidskvällen den 28 maj, men även andra tillfällen till samtal och reflektion. Se programmet för stämman för mer information och tid för dessa aktiviteter. Välkomna!

Alla riksstämmohandlingar hittar du här tillsammans med två filmer, en om stadgeförslaget och en om deluppföljningen av den strategiska inriktningen.

 

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!