Tillsammans med Federationen genomfördes OCA

Sabina Mahbubi-Iran talar på OCA.

Det är viktigt med reflektion och självrannsakan, så även för Svenska Röda Korset som organisation. Vad är vi bra på, vad kan vi bli bättre på? Under tre dagar jobbade en grupp med att se över och diskutera detta utifrån ett material framtaget av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (Federationen)

OCA - Organisational Capacity Assesment

OCA står för Organisational Capacity Assesment, vilket på svenska kan översättas till organisatorisk kapacitetsbedömning.

OCA är ett material och en process utvecklad av Federationen för rödakors- och rödahalvmåneföreningar att diskutera och bedöma sin egen organisatoriska kapacitet och behov av utveckling. Detta genom olika övningar av att bedöma hur föreningen presterar i olika områden.

Materialet inom OCA bygger på diskussioner kopplat till Svenska Röda Korsets arbete med bland annat mandat, organisation, frivillighet, ledarskap, planering, ekonomi, närvaro, och relevans i samhället. Alla nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar uppmuntras att genomföra OCA och använda resultatet som vägledning för organisationsutveckling och prioriteringar framåt.

130 nationella föreningar från alla kontinenter har genomfört OCA minst en gång, många vid flera tillfällen. Svenska Röda Korset genomförde sin första och senaste OCA (då OCAC) 2015.

OCA-dagarna genomfördes 11-13 oktober

Under årets OCA deltog 25 personer från hela organisationen; förtroendevalda på lokal, regional och nationell nivå, kretsanställda och tjänstepersoner, samt med representation från Röda Korsets Ungdomsförbund. Gruppen representerade olika delar av organisationen och kom in med en bredd av erfarenheter och perspektiv i diskussionerna.

Från Federationen deltog Bhavesh Sodagar och Sabina Mahbubi-Iran som processledare för dagarna. Båda har genomfört flertalet OCA-workshops och varit stöd till nationella föreningar i deras för och efterarbete med OCA.

Ordförande Anna Hägg-Sjöquist berättar om varför vi gör en OCA

"Styrelsen beslutade i våras att vi skulle genomföra en OCA för att bedöma och stärka Svenska Röda Korsets förutsättningar att ta sig an vår nya strategiska inriktning 2024-2030 med visionen om ”Ett Medmänskligt Sverige i en hållbar värld”, som Riksstämman beslutade om i maj. I OCA workshopen fick vi tillsammans fokusera på våra styrkor och svagheter och identifiera områden som vi behöver arbeta vidare med i genomförandet av vår strategi under kommande år. Det blev en intensiv övning under ledning av våra duktiga processledare under tre dagar. Dagar som präglades av öppna diskussioner, nya insikter och en god och kreativ stämning."

Vad blir nästa steg?

Anna fortsätter:

"I slutet av november kommer styrelsen ta emot Federationens sammanställning av vår OCA och de områden som gruppen under workshopen identifierade att vi behöver arbeta vidare med. Därefter kommer vi ha att ta fram en handlingsplan för åtgärder. Att OCA är ett viktigt verktyg för att utveckla den egna föreningen tror jag alla rödakors- och rödahalvmåneföreningar som genomgått OCA är överens om."

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!