Tillsammans gör vi en unik insats i vaccineringsarbetet

Till vänster: En man i glasögon med svart munskydd är iklädd en röd väst med texten "Svenska Röda Korset" samt en namnskylt med namnet Rickard. Mannen står framför en vägg där det finns en informationstext om Region Stockholms vaccinationsinsatser i coronapandemin. till höger: En kvinna iklädd visir tar tempen mot en ung killes panna.

Runt 1000 frivilliga är engagerade i de insatser som görs i samband med vaccineringen mot covid-19, visar den senaste kretsrapporten. Möt två av dem, Rickard och Birgit, som är aktiva i Stockholmsområdet.

"Tillsammans gör vi en viktig och förhoppningsvis unik insats för att skydda människors liv och hälsa.Jag är tacksam att jag får möjlighet att bidra till detta med tid och engagemang." Orden är Rickard Olsekes, en av tusen frivilliga i våra pågående vaccinationsinsatser mot covid-19.

I en kyrka i centrala Stockholm pågår en unik aktivitet, lokalen har omvandlats till ett vaccineringscenter. Förutom vårdpersonal och en strid ström av personer som snart får sig ett stick i armen finns här Röda Korsets frivilliga vaccineringsstödjare. En av dem är Rickard Olseke som håller på att avsluta sitt femte pass som frivillig. Han berättar att de brukar vara minst tre vaccineringsstödjare på de femtimmarlånga passen. Syftet är att bidra till att vaccineringen går tryggt till och de frivilliga möter många känslor bland de som kommer.

-Det är både lättnad, glädje och oro.

Inne i kyrkans ljusa sal ser det ut nästan som på säkerhetskontrollen på flygplatsen: man får gå runt i en bana för att komma fram till öppningen mot de många båsen där sjuksköterskor står och väntar. Bakom båsen väntar frihet, halva salen är fylld med stolar för de färdigvaccinerade. Vaccineringsstödjarna är placerade vid tre olika stationer: en som visar dem som kommer in genom dörren vart de ska gå, en som står vid öppningen mot båsen och hänvisar personen till rätt bås och en som ser till dem som blivit vaccinerade under den kvartslånga vilostunden.

Lugnet som råder här beror inte bara på den dämpande musiken som hörs ur högtalarna utan av personalens och rödakorsares lugna och trevliga bemötande. Hittills har det inte skett några större incidenter på de pass Rickard har haft, det är välorganiserat och allting flyter på. En del är förstås nervösa och några har efter vaccineringen mått dåligt. Men det kan lika väl bero på att stressen släpper, tror Rickard.

Vaccineringsstödjare finns på plats i nästan samtliga sjukvårdsregioner, från Simrishamn i söder till Piteå i norr. En del har redan blivit erfarna vaccinationsstödjare då insatsen på sina håll började tidigt. Men för de allra flesta har starten skett nyligen, när allmänhetens vaccinering började i de nyöppnade vaccineringscentralerna. Det är ofta många pass som ska bemannas och många kretsar har fått rekrytera fler frivilliga. Rickard har varit engagerad i Röda Korset förr och kände att den här insatsen gav honom en möjlighet att hjälpa till.

-Och så är det väldigt trevligt att efter det gångna året få träffa en massa människor.

Information till utsatta grupper har en oerhörd betydelse

På Rödakorshuset i Skärholmen i Stockholm står grundläggande humanitära behov och sociala rättigheter för människor i utsatthet i fokus. Coronakrisen har slagit hårt mot de mest utsatta och det är viktigt att hålla mötesplatser öppna för att möta behoven. Pandemin har haft en stor inverkan på verksamheten i Rödakorshuset, både på grund av restriktioner, och då flera av de frivilliga själva är äldre och inte kunnat engagera sig, berättar Birgit Eneqvist som är ordförande i Stockholm sydväst.

Informationsinsatser genomförs just nu i 16 kretsar, antingen som i Skärholmen där information om testning och vaccin ges i den ordinarie verksamheten. Eller genom nya insatser där rödakorsare finns på plats i områden där tillgång till information om testning och vaccin har varit låg, eller där informationen har varit tillgänglig men av olika anledningar inte nått fram till målgruppen. Frivilliga utgår ifrån informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten och ifrån vårdens regionsidor 1177.se. Här finns information att tillgå på många olika språk och genom ett bildstödsmaterial. Röda Korsets roll i informationsinsatser är att säkerställa att alla ska ges samma möjligheter att ta ett informerat beslut kopplat till testning och vaccin. Vi samlar också in information om hinder och svårigheter som våra målgrupper möter.

Att alla ska få vetskap om att man har rätt att vaccinera sig är viktigt. Detta är något som Birgit ser att alla inte får. En person som saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnummer får inte alltid vaccin på vårdcentralen trots att denne har rätt till det. Ett annat problem har varit att det saknas ett vaccineringscenter i närområdet:

- Att våra besökare skulle åka in till stan för att vaccinera sig eller till exempel till en grannkommun händer inte, menar Birgit.

På Rödakorshuset ges informationen både i samtal med besökarna och vävs in i verksamheten. Mottagandet har varit positivt, även om de allra flesta är tveksamma till att vaccinera sig.

- Den insats vi gör med att informera har en oerhörd betydelse för dem som kommer hit, många får ingen annan information så här är den enda plats där de får det, säger Birgit.

Stöd i att komma igång

Om er krets har blivit tillfrågad att hjälpa till vid vaccinationer eller beslutar om att göra insats, finns det stöd att få. På denna sida i Kunskapsbanken har all information samlats. Fram till mitten av juni ordnas introduktioner för frivilliga i vaccinationsinsatser på måndagar kl 17-18. Och för kretsar som är aktiva i dessa insatser erbjuds träffar för erfarenhetsutbyte regelbundet, kontakta info@redcross.se för mer information. 

 

Fakta om insatserna just nu:

  • 27 kretsar rapporterade insats med vaccineringsstöd i april, ytterligare kretsar är snart igång. Över 900 frivilliga vaccineringsstödjare.
  • Just nu bedriver 16 kretsar minst 22 informationsinsatser varav hälften är i socioekonomiskt utsatta områden. Hittills har 2463 personer nåtts av riktad information om testning och vaccin. Ca 230 frivilliga är engagerade.  (Siffrorna är en sammanställning januari - april 2021). 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!