The International Day of the Disappeared

Foto från kampanjsidan: No trace of you. Remembering missing migrants supporting their families. Missing but not forgotten.

Den 30 augusti är ett återkommande datum för The International Day of the Disappeared.

Årets kampanj #NoTraceOfYou vill skapa uppmärksamhet kring att det 2021 försvann 3 300 migranter på väg till Europa enligt statistik från International Organization for Migration (IOM). Siffrorna representerar bara de registrerade fallen. I själva verket är det verkliga antalet mycket högre, en dold humanitär tragedi. Här kan du läsa mer på IOM.

Varje år försvinner tusentals migranter. Bakom varje förvinnande finns en familj som lever i oro, som söker efter livstecken. Röda Korsets och Röda Halvmånens roll är att hjälpa dessa familjer att leta efter sina försvunna anhöriga genom verksamhetsprogrammet Restoring Family Links (RFL). 

Årets kampanj #NoTraceOfYou visualiserar statistiken från IOM. Genom att använda välbekanta miljöer – en strand, en parkering, en fotbollsläktare iscensätts försvinnandet av 3 300 personer för att på så sätt göra siffrorna mer greppbara.  
 
Kampanjen har en egen webbsida där man kan lära sig mer om denna humanitära fråga och om Röda Korsets och Röda Halvmånens aktiviteter. 

De saknade och deras familjer 

  • Det är inte tiden som läker såren hos de saknades familjer. Det är svaren som gör det. Aktivt sökande efter försvunna anhöriga kan pågå under årtionden. Rödakors- och rödahalvmånerörelsen arbetar tillsammans med familjerna i sökandet efter deras försvunna anhöriga och stöttar dem bland annat genom att erbjuda psykosocialt stöd. 

  • Förutom lidandet som saknaden och ovissheten kring den anhöriges öde orsakar kämpar många familjer dessutom med sociala, juridiska och ekonomiska konsekvenser som en följd av försvinnandet.

  • Familjer har rätt att få veta vad som har hänt med deras anhöriga. Det är i första hand statens ansvar att ge dem svar. Avlidna migranter ska behandlas med värdighet och ansträngningar ska göras för att identifiera kroppar så att deras familjer kan informeras. Alltför ofta förblir avlidna migranter oidentifierade under obestämd tid. Detta är ovärdigt för den avlidne och traumatiskt för deras familjer.

  •  Så länge människor är beredda att göra desperata val och ta farliga vägar blir det humanitära konsekvenser. Förebyggande åtgärder kan vidtas för att förhindra att familjer separeras och att människor försvinner. Säkrare migrationsrutter och effektiv asylpolitik hjälper till att förhindra att människor försvinner. Det är viktigt med information riktad till migranter om hur de kan skydda sig och vikten av att hålla kontakten med sina familjer.

Här kan du läsa mer om hur Svenska Röda Korset arbetar med efterforskning

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!