Textilsortering i samarbete med Wargön innovation

Textilsortering på Wargön

Wargön Innovation utanför Vänersborg utför textil-sortering åt sju av våra butiker – Kungsbacka, butikerna i Göteborg, Halmstad, Vänersborg, Trollhättan och Falkenberg. Samtliga butiker har hämtning och lämning varannan vecka och betalar för sorterat material och transport.

Wargön Innovation värderar textilierna utifrån gemensamma bedömningskriterier. Plagg som bedöms vara i tillräckligt gott skick för att säljas vidare som second hand skickas direkt tillbaka till butikerna. 

Anna Carin af Forselles, Verksamhetsutvecklare på Röda Korset som leder gruppen som är ansluta till Wargön, menar att samarbetet även skapar ett nätverk och stöttning mellan butikerna.

"En väldigt stor nytta är det samarbete mellan butikerna som uppstår med en gemensam sorteringsanläggning. Butikerna får ett naturligt flöde för att dela varor med varandra och i våra forum diskuterar de trender, prissättning och hållbarhet.” säger hon.

Anna-Lena Kuronen, verksamhetschef i Kungsbacka kommenterar hur värdefull sorterarnas skicklighet är för deras butik.

”De är själva golvet vi står på. Dem vi lutar oss mot. De som gör det som betyder mest. Deras fingertoppskänsla när de sorterar våra textilier är guld värt”.

Under 2023 sorterades 150 ton. Cirka 50 ton höll säljbar kvalitet och gick tillbaka till försäljning i våra egna butiker. En del av det som inte gick tillbaka till butik såldes till återbruksaktörer såsom Hodokova, Rave Review, Nimble Patch, RecoMended med flera. Cirka 100 ton gick till export för återbruk och textilåtervinning.  

”Det finns stora nyttor att samarbeta med Wargön, både för butikerna och för Röda Korset som organisation. Vi får tillgång till deras kunskap om textilåterbruk och kommer i kontakt med innovatörer.” avlutar Anna Carin.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!