Vill du förstå hur Sveriges krisberedskap är uppbyggd?

Skogsbrand 2018, Ljusdal. Under den långa torkan sommaren 2018 uppstod många skogsbränder i Sveriges skogar. Engagemanget för att hjälpa till runt om i Sverige var stort. Många kretsar och frivilliga kom igång och gjorde ett fantastiskt arbete, och med över 5 000 intresseanmälningar av spontanfrivilliga. Röda Korset fick en förfrågan från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om att åta oss uppdraget att koordinera spontanfrivilliga och underlätta samverkan mellan frivilligorganisationer lokalt där det behövs. Fokus för Röda korsets insats låg på att se till att frivilliginsatsen var långsiktigt hållbar och på att öka beredskapen för nya bränder runtom i Sverige.

Röda Korset samverkar i coronakrisen med kommuner, länsstyrelser, regioner och flera myndigheter. Vet du vilka roller och ansvar de olika samhällsaktörerna har i Sveriges krisberedskap?

Om inte, kan du lära dig mer i vår webbkurs Krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Den tar 40-50 minuter att gå genom och ger en bra överblick över hur landets krisberedskap är organiserad och vem som ansvarar för vad. Denna kunskap är viktig, inte minst i diskussioner som rör Röda Korsets roll och uppdrag i samband med olika kriser.

För dig som vill få en bättre förståelse för hur vår samverkan med myndigheter och andra aktörer kan se ut, finns även webbkursen Samverkan i kris. Den tar cirka 30 minuter att genomföra.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!