Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Svenska Röda Korset återetablerar närvaron i Kiruna

Maria Vasara, Verksamhetsutvecklare Lokal och Regional Utveckling, placering Kiruna.

Efter nästan ett års arbete återetablerar Röda Korset sin närvaro i Kiruna kommun. - Målsättningen är att vi ska vara i gång i mitten av oktober, säger ansvarig projektledare Daniel Strandemo, Verksamhetsutvecklare på enheten Lokal och Regional utveckling.

Resan hit har varit lång och krokig med många utmaningar på vägen. Vi har jobbat i flera år med att ge stöd och hjälp till kretsen för att vi ska kunna bibehålla en närvaro i kommunen. Utmaningarna med pandemin och den stora stadsomvandlingen som pågår i Kiruna kommun, hela Kiruna stad flyttar på grund av gruvbrytningen, blev för stora för kretsen. Efter ett långt övervägande tog kretsen beslut om att lägga ner kretsen och dess verksamhet. Detta innebar att en yta lika stor som hela Skåne, Blekinge och Halland tillsammans, stod helt utan en rödakorsnärvaro.

Utöver den stora geografiska ytan är Kiruna en väldigt viktig strategisk plats ur krisberedskap- och totalförsvarssynpunkt. Därav har Svenska Röda Korset tagit beslut om att starta ett flerårigt projekt för att återetablera en närvaro i kommunen. Med ledning av verksamhetsutvecklare på enheten Lokal och Regional utveckling, stöd och hjälp från flera olika avdelningar såsom enheter, regionrådet Norra Norrland, frivilliga och förtroendevalda kan vi i mitten av oktober nå första delmålet: att öppna en second hand-butik, den första verksamheten i Kiruna. Syftet med butiken är att skapa intäkter och engagemang som sedan skall användas till fortsatt lokal verksamhetsutveckling inom kommunen. Intresset från kommun, myndigheter, lokala företagare och privatpersoner är väldigt stort.

Vi möts av hejarop och ett varmt välkomnande


Gåvor från företag och privatpersoner fullkomligt väller in. Projektet ligger väl i tiden i och med den stora stadsomvandlingen där både företag och privatpersoner flyttar till nya lokaler och boenden och Röda Korset kan ta emot inventarier och bohag som inte flyttas med till nya Kiruna centrum.

- Nu när vi fräschar upp vår butikslokal innan den nya öppningen återbrukar vi inventarier från ett flertal butiker i gamla centrum, säger Maria Vasara, nyanställd Verksamhetsutvecklare med placering i Kiruna. Många av gåvorna går vidare till försäljning; kläder och prylar som butiker inte vill flytta med till sina nya lokaler.

- Röda Korsets butikslokal har fått sig en rejäl make-over, med nymålade inventarier och ommöblering. Butiken andas nytt och fräscht, med ordning och struktur, mer likt en ordinarie butik med försäljning av kläder, skor, inredning och prylar. I nuvarande lokal blir vi kvar ungefär ett års tid, tills vi ersätts med en ny lokal närmare nya Kiruna centrum, berättar Maria Vasara. Röda Korset i Kiruna öppnar en second hand-butik med hög standard, det konceptet bygger vi upp redan från start och vi bär konceptet vidare till en kommande ny lokal.

Med utgångspunkt i second hand-verksamheten och rekrytering av frivilliga till butiken har vi som målsättning att löpande rekrytera fler volontärer och få i gång ett flertal verksamheter utifrån de behov som finns i kommunen.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!